Press "Enter" to skip to content

Kościół nauczający i nauczany

Do nieomylnej katechizmowej nauki Św. Piusa X, z racji trwających już kilkadziesiąt lat niezwykle pogmatwanych okoliczności, komplementarnie należy dopowiedzieć:
Błąd nie pochodzi od Kościoła Katolickiego. Błąd nie pochodzi od Chrystusowego autorytetu. Błąd nie pochodzi od katolickiego autorytetu. Herezja wyłącza z Kościoła.
Św. Hieronim, Doktor Kościoła, naucza: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki – nie reformowany; i o wiarę katolicką – nie reformowaną. Choćby za naszych dni była zaledwie garstka katolickich duchownych – garstka duchownych wiernie przekazujących katolicki depozyt wiary – słuchajmy ich z uwagą, poważajmy ich, albowiem przez ich służbę sam Chrystus Pan kontynuuje siew zdrowego ziarna Słowa Bożego, zdrowego ziarna prawdy.

Papież Św. Pius X naucza w Katechizmie:

Czy istnieje jakaś różnica pomiędzy członkami Kościoła?
Istnieje poważna różnica pomiędzy członkami Kościoła, gdyż istnieją ci, którzy sprawują władzę i ci, którzy winni są jej posłuszeństwo, ci, którzy nauczają, i ci, którzy są nauczani.

Jak nazywa się ta część Kościoła, która naucza?
Ta część Kościoła, która naucza nazywana jest Kościołem nauczającym.

Jak nazywa się ta część Kościoła, która jest nauczana?
Ta część Kościoła, która jest nauczana nazywana jest Kościołem słuchającym albo nauczanym.

Kto wprowadził tę różnicę w Kościele?
Tę różnicę w Kościele wprowadził sam Jezus Chrystus.

Czy zatem Kościół nauczający i Kościół nauczany są dwoma Kościołami?
Kościół nauczający i Kościół nauczany są dwiema odrębnymi częściami jednego i tego samego Kościoła, podobnie jak w ciele ludzkim głowa różni się od innych członków, ale wraz z nimi tworzy jedno ciało.

Kto wchodzi w skład Kościoła nauczającego?
W skład Kościoła nauczającego wchodzą wszyscy biskupi wraz z papieżem, który jest ich głową, rozproszeni po całym świecie, albo zgromadzeni na soborze.

Kto wchodzi w skład Kościoła nauczanego?
W skład Kościoła nauczanego wchodzą wszyscy wierni.

Kto zatem ma władzę nauczania w Kościele?
Władzę nauczania w Kościele posiada papież i biskupi, a w zależności od nich, także inni duchowni.

Czy jesteśmy zobowiązani, aby słuchać Kościoła nauczającego?
Tak, bez wątpienia jesteśmy zobowiązani, aby pod groźbą wiecznego potępienia słuchać Kościoła nauczającego, gdyż Jezus Chrystus powiedział do pasterzy Kościoła: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, ten Mną gardzi”.

źródło : https://verbumcatholicum.com/2023/02/13/kosciol-nauczajacy-i-nauczany/

Mission News Theme by Compete Themes.