Press "Enter" to skip to content

Pobudka: o nauczaniu domowym!

Poniżej prezentujemy czteroczęściową relację z konferencji zorganizowanej przez Pobudkę 2.12.2023 r. w Toruniu dotyczącą technik nauczania pomocnych dla edukacji domowej. W części drugiej od około 35 minuty znajdziemy wystąpienie Pana Narcyza Kamińskiego dotyczące apelu związanego z otwieraniem nowych szkół katolickich przez grupy rodziców. Inicjatywa ta jest bardzo ważna i chcemy jej patronować. Stowarzyszenie nasze zaprasza rodziców zainteresowanych ideą otwierania i prowadzenia szkół dla swoich dzieci do kontaktu z nami. Sami prowadzimy szkołę katolicką w Bydgoszczy i jesteśmy przekonani, że jest to jedyny sposób na ratowanie naszych dzieci przed szkołami systemowymi, świeckimi, ideologiami przeciwnymi wierze i moralności.

Na spotkaniu była obecna Pani Dyrektor Anna Kuglarz. Mieliśmy swój kącik, gdzie w przerwach od wystąpień, toczone były rozmowy i nasza szkoła była reklamowana.

Treść konferencji jest bardzo pomocna dla rodziców, którzy uczą swoje dzieci w systemie edukacji domowej. Na spotkaniu byli obecni eksperci od języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, fizyki i Ksiądz z FSSPX, który opowiadał o nauczaniu religii. Zachęcamy do obejrzenia całości.

I.

II.

III.

IV.

Mission News Theme by Compete Themes.