Press "Enter" to skip to content

Kazania na Niedzielę Palmową, 24.03.2024 + Kazanie na uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19.03.2024

1.

Kazania w tą Niedzielę w Bydgoszczy nie było.

Lekcja: Mdr 45, 1-6

Ewangelia: Mt 1, 18-21

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

2.

Lekcja: Flp 2, 5-11

Ewangelia: 26, 1-75; 27, 1-66

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

3.

24 marca 2024.

Niedziela Palmowa.

Wspomnienie Świętego Archanioła Gabriela.

+     +     +

[Introit]

(Ps 21, 20 et 22) Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leónis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam.
(Ps 21, 2) Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti? longe a salúte mea verba delictórum meórum.

[mszalik 1931]

( ) Panie. nie oddalaj ode mnie wspomożenia Twego. Wejrzyj na obronę moją, wybaw mnie z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych uniżenie moje.

( ) Boże mój, Boże mój, wejrzyj na mię, czemuś mnie opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.

[mszalik 1962]

( ) O Panie, nie stój w oddaleniu: Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Wybaw mnie z lwiej paszczy i mnie biednego spod rogów bawolich.
( ) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleki jesteś od próśb, od słów mojego wołania.

+     +     +

„21 (2), 20. «Ty zaś, o Panie, nie zwlekaj z pomocą Twą dla mnie». I stało się: po trzech dniach zmartwychwstał. «Wejrzyj ku obronie mojej».

21 (2), 22. «Wyrwij mię z lwiej paszczęki». Wiecie kto to jest lew ryczący, krążący i szukający, kogo by pożreć. «A od rogów jednorożców uniżenie moje». Jednorożcami nie nazwałby nikogo poza pysznymi; dlatego dodał: «uniżenie moje».”

św. Augustyn z Hippony (354 – 430)

Enarratio (2) in Psalmum XXI, 20 et 22.

Gdy święty Augustyn komentuje ten Psalm na przełomie IV i V wieku, nie ma jeszcze kabalistów, których jednym z symboli jest właśnie jednorożec. I gdy mówimy o kabalistach, mamy na myśli judaizm kabalistyczny, a więc tę ostateczną szatańską mutację judaizmu wcześniej talmudycznego, która to mutacja de facto rządzi dziś światem. W tym sensie rządzi, że ten, któremu służy, jest księciem tego świata. Już osądzonym i przetrąconym, ale jeszcze wierzgającym (J 12, 31; 14, 30; 16, 11).

Choć kabalistów z ich jednorożcem nie było, gdy Biskup Hippony wyjaśnia swym wiernym ten werset Psalmu 21, a tym bardziej nie było, gdy wiele wieków wcześniej ten wersety zostały w natchniony sposób wygłoszone, to są to słowa zawierające proroczą prawdę o losie Zbawiciela, oraz o losie Jego uczniów. To niewierni Żydzi będący już wówczas na służbie szatana zasadzili się na Mesjasza, by go zgładzić, i to w okrutny sposób. Potem, przez wieki, talmudyczni Żydzi zasadzali się na dusze chrześcijańskie, by je od wiary w Mesjasza odwieść. Dziś kabaliści zasadzają się na ostatnie dusze katolickie, które jeszcze wyznają czystą wiarę katolicką, by ją te dusze porzuciły i zbawienie straciły.

Hipoończyk identyfikuje jednorożcowych z pysznymi, i jest to ze wszech miar trafione, także w tym sensie, że ci, których tutaj przywołaliśmy, służą temu, który właśnie pychą zgrzeszywszy zbuntował się przeciw Bogu i od Niego odpadł. I teraz, posługując się tymi, którzy jednorożca mając za swoją okultystyczną maskotkę, pragnie on i nas przywieść do swej wiecznej udręki – buntu przeciw Bogu i odpadnięcia od Niego na zawsze. O to nasze szczęśliwe trwanie na zawsze przy Bogu sam Syn Boży dla nas i za nas zawalczył, kładąc na szalę swoje życie. I zwyciężył. A my tego Jego zwycięstwa nie zmarnujmy. I walczmy z jednorożcami i ich podstępami.

A moderniści wymyślili sobie jakiegoś bawoła, żeby na zmylić i od prawdziwego tekstu natchnionego i jego głębokiego sensu odciągnąć. Czytając Ojców Kościoła, a z nimi Pismo Święte, nigdzie nas nikt od Pana Boga i Jego słów nie odciągnie.

Więcej liturgii Niedzieli Palmowej w naszym Apostolacie.

Zapraszamy serdecznie!

(1) Początek liturgii o godz. 9.00.

(2) Mamy przygotowane, jak obrzęd katolicki każe, gałązki palmowe do poświęcenia i rozdania wiernym, ale zachęcamy, by – jak tradycja polska podpowiada – przygotować także własne palmy. Przypomnijmy, robi się je, zgodnie z treścią modlitw ich poświęcenia, ze świeżych zielonych gałązek, a nie z suchych pamiątek po zeszłorocznym lecie.

Błogosławionej niedzieli!

Z Panem Bogiem!

Włodzimierz Małota CM

 

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.