Press "Enter" to skip to content

Reprezentacja

Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało założone w grudniu 2017 roku i potwierdzone stosownym wpisem w sądzie. W jego skład wchodzą ludzie, którym leży na sercu dobro Kościoła Katolickiego i czystość liturgii.

Prezes stowarzyszenia: Narcyz Kamiński

Wiceprezes stowarzyszenia: Elżbieta Brzezińska

Sekretarz stowarzyszenia: Michał Rzepka

Służymy Kościołowi Katolickiemu czynem i modlitwą
Wierni Tradycji Łacińskiej

Kontakt mailowy: stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl

Mission News Theme by Compete Themes.