Press "Enter" to skip to content

misja

Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus chce pozostać wierne odwiecznej nauce Kościoła Katolickiego i propagować je dla dobra kolejnych pokoleń.

Naszą misją jest:

– apostolat wspierający szerzenie kultu religijnego; szczególnie w tradycyjnej duchowości katolickiej oraz liturgii łacińskiej w tradycyjnym rycie rzymskim,

– promocja i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich; także w programach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

– kultywowanie tradycji katolickich.

 

Mission News Theme by Compete Themes.