Press "Enter" to skip to content

kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane misją Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus poprzez e-mail: stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl

Mission News Theme by Compete Themes.