Press "Enter" to skip to content

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki to cenna inicjatywa mająca na celu wychowanie człowieka szlachetnego oraz ochronę dzieci przed deprawacją. Ad maiorem natus sum!

szkolaimswstanislawakostki.pl

Chcemy by była to szkoła oparta o tradycyjne katolickie wartości, klasyczne wychowanie i edukację, szacunek do naszej Ojczyzny i jej historii.  Będziemy dążyć do tego by szkoła przekazywała wiedzę w sposób daleki od utartych schematów; chcemy by wiedza ta miała charakter zintegrowany, a nie oderwany od siebie. Pragniemy by szkoła wspomagała rodziców w wychowaniu dzieci i pomogła uformować pełnego, harmonijnego człowieka umiejącego podążać w życiu za wartościami Prawdy, Dobra i Piękna w trudnych realiach współczesnego świata.

Statut Szkoły im. św. Stanisława Kostki

Mamy już:

 • miejsce przystosowane w pełni do zajęć szkolnych szkoły podstawowej dla klas 0-3 i dalszych (wraz z salą gimnastyczną, możliwością skorzystania ze stołówki) – szkoła będzie mogła rozpocząć swoją pracę od września 2020 r. w Bydgoszczy na Wyżynach,
 • kadrę gwarantującą wypełnianie misji szkoły – wiemy już na kogo na 100% możemy liczyć w nadchodzącym roku szkolnym,
 • kilkoro zadeklarowanych rodziców, kilkunastu wstępnie chętnych,
 • opracowany statut szkoły,
 • olbrzymią wolę otwarcia i dalszego rozwoju SZKOŁY o profilu katolickim, tradycyjnym i klasycznym będącej prawdziwym murem chroniącym przeciwko szerzącemu się w zastraszającym tempie rozkładowi edukacji i wychowania w Polsce !

W najbliższym czasie:

 • będziemy składali wszystkie potrzebne dokumenty do otwarcia szkoły,
 • zadbamy o finanse na wyposażenie materialne szkoły,
 • będziemy pracowali nad stroną internetową szkoły,

Cały czas pracujemy nad:

 • możliwością uruchomienia klas powyżej IV w tym lub następnym roku,
 • rozszerzaniem kadry nauczycielskiej spełniającej misję naszej szkoły,
 • opracowaniem pozostałych dokumentów, procesów i procedur związanych z uruchomieniem i działaniem SZKOŁY

Wesprzyj nas! Numer konta: 03 1600 1462 1818 2007 7000 0004

Mission News Theme by Compete Themes.