Press "Enter" to skip to content

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Bydgoszczy

 

Spśsk Lplakat 01

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Drodzy Katolicy Tradycji!
Piszę do Państwa w sprawie edukacji naszych dzieci. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę jak palący jest to problem, który związany jest z jakością
systemu edukacji, a także samym miejscem, czyli szkołą do której dzieci
chodzą, uczą się i stykają się z rówieśnikami.
Dla nas trudności związane są z brakiem jedności wychowania:
Kościół-Rodzina-Szkoła. Obecnie właśnie szkoły są jego najsłabszym
ogniwem i istnieje poważne niebezpieczeństwo, że cała praca rodzicielska
właśnie w szkołach jest najbardziej niweczona. Dzieci przebywając dużą
cześć dnia wśród rówieśników o pogańskim światopoglądzie, nie
wspominając nawet o samej otwartości szkół na przeciwne Świętej Wierze
ideologie, zatracają cnoty nabyte w domu.
Część rodziców kształci dzieci w systemie nauczania domowego. Wobec
braku szkół katolickich jest to dobre rozwiązanie.
Zachęcamy do przepisania tych właśnie dzieci do Szkoły Podstawowej im.
Św. Stanisława Kostki w Bydgoszczy. Szkołę prowadzi Prywatne Katolickie
Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Prowadzimy szkołę stacjonarną i mamy pod opieką dzieci w systemie
nauczania domowego. Nasz duszpasterz Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB jest
związany tylko i wyłącznie z Mszą Św. w rycie rzymskim. Edukację
opieramy na doświadczonych pedagogach, dbamy także o zajęcia dodatkowe
jak szachy, nauka śpiewu, gra na instrumentach, programowanie,
szermierka, łacina. Zatem nasza szkoła jest to właściwe środowisko dla
nas, Katolików Tradycji.
By takich szkół było więcej, najpierw i nasza placówka musi mieć szansę
na rozwój. Obecnie rocznikowo otwieramy IV klasę (system stacjonarny) i
jest to wielkie wyzwanie. Zapraszamy na dni otwarte – szczegóły na
plakacie. Nasz sukces organizacyjny może pozwolić na otwieranie szkół w
przyszłości w naszej Ojczyźnie, czy to poprzez filie czy placówki
indywidualne.
Rozmawiamy z rodzicami i wiemy, że wielu myśli o założeniu lokalnie
własnej szkoły. Nasz przykład może stanowić fundament pomocy tym nowym
placówkom ale najpierw potrzebna jest przećwiczona współpraca. Działajmy
razem dla dobra katolickiego wychowania, a przepisując dzieci w systemie
nauczania domowego do naszej szkoły wspieramy rozwój szkoły katolickiej
i budujemy podwaliny pod szkoły stacjonarne w Państwa mieście.
Z Panem Bogiem,
Narcyz Kamiński
PS. Nasze stowarzyszenie i szkoła działa w systemie non-profit. Zarząd
stowarzyszenia działa społecznie.
Dane kontaktowe:
wiernitradycjilacinskiej.pl
szkolaimswstanislawakostki.pl
Narcyz Kamiński tel. 504 230 217

Mission News Theme by Compete Themes.