Press "Enter" to skip to content

Kazania na III Niedzielę po Wielkanocy, 21.04.2024

1.

last supper

Kazanie na III Niedzielę po Wielkanocy, 21.04.2024
Lekcja: 1 P 2, 11-19
Ewangelia: J 16, 16-22

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Św. w rycie rzymskim

X. Dariusz Kowalczyk SDB

2.

Kazanie na III Niedzielę po Wielkanocy, 21.04.2024

Lekcja: 1 P 2, 11-19

Ewangelia: J 16, 16-22

Starajmy się o wiarę – mocno ugruntowaną i poświadczoną świadectwem naszego codziennego życia: słowami, decyzjami, czynami!

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

3.

zrzut ekranu 21 4 2024 161216

screenshot 2024 04 21 at 20 39 21 6 outrageous judicial errors in the tria...christ

21 kwietnia 2024.

Trzecia Niedziela po Wielkiejnocy.

Wspomnienie św. Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła.

[Introit]

(Ps 65, 1-2) Jubiláte Deo, omnis terra, allelúja: psalmum dícite nómini ejus, allelúja: date glóriam laudi ejus, allelúja, allelúja, allelúja.
Ps (65, 3) Dícite Deo, quam terribília sunt ópera tua, Dómine! in multitúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi inimíci tui.

[1931]

( ) Wykrzykujcie Bogu wszystka ziemio, Alleluja: Pieśń śpiewajcie Imieniowi Jego, Alleluja: Sławcie głośno chwałę Jego, Alleluja, Alleluja, Alleluja.

( ) Mówcie Bogu: Jakże straszne są dzieła Twoje, Panie. Dla wielkiej Twej mocy schlebiają Tobie nieprzyjaciele Twoi.

[1962]

( ) Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, alleluja, opiewajcie chwałę Jego imienia, alleluja, alleluja, alleluja.
( ) Powiedzcie Bogu: jak dziwne są Twe dzieła! Wrogowie Twoi Ci schlebiają dla wielkiej mocy Twojej.

+     +     +

„65, 6. «Dla ogromu twej potęgi kłamać ci będą twoi nieprzyjaciele». Powiada, że po to kłamać ci będą twoi nieprzyjaciele, żeby potęga twoja stała się wielką. Co to znaczy? Słuchajcie uważniej, potęga Pana naszego Jezusa Chrystusa szczególnie ukazała się w zmartwychwstaniu, od czego ten psalm wziął tytuł. Zmartwychwstając ukazał się swoim uczniom. Nie ukazał się swoim nieprzyjaciołom, ale uczniom (Dz 10, 41). Ukrzyżowany był dla wszystkich widoczny. Zmartwychwstały dla wiernych, ażeby także i później uwierzył, kto zechce, a wierzącemu, by zostało przyobiecane zmartwychwstanie. […] Skoro więc owa wielka potęga Boża okazuje się w zmartwychwstaniu, skąd też ten psalm wziął tytuł; to, co znaczy: «Dla ogromu twej potęgi, kłamać ci będą twoi nieprzyjaciele», jeśli nie to: Dlatego nakłamią na ciebie twoi nieprzyjaciele, żebyś został ukrzyżowany, a ukrzyżowany po to, żebyś zmartwychwstał? Zatem ich kłamstwo przysłużyło się do okazania twej ogromnej potęgi. Dlaczego nieprzyjaciele zwykle kłamią? Ażeby pomniejszyć moce tego, przeciwko komu kłamią. Tobie, wyraził się [psalmista], przydarzyło się coś przeciwnego. Albowiem nie tak bardzo okazałaby się twoja potęga, gdyby nie skłamali.

65, 7. Zwróćcie też uwagę na samo kłamstwo fałszywych świadków w Ewangelii, a dostrzeżecie, że chodzi o zmartwychwstanie. Albowiem kiedy powiedziano do Pana: «Jaki znak nam okażesz, że tak postępujesz?» (J 2, 18) Poza tym, co powiedział o Jonaszu, także powiedział innymi słowy to samo przez przypowieść, żebyście wiedzieli, że wskazał na ten właściwy sobie szczególny znak: «Zburzcie tę świątynię, powiedział, a w trzy dni ją na nowo odbuduję. Oni zaś powiedzieli: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni ją na nowo odbudujesz?» Ewangelista zaś tłumacząc o co chodzi rzecze: «Jezus mówił to o świątyni swego ciała» (J 2, 19. 21). Oto ową potęgę swoją, którą miał okazać ludziom określił, i dlatego podał za przykład świątynię, ze względu na swoje ciało, które było świątynią bóstwa, ukrytego wewnątrz. Dlatego Żydzi zewnętrzną świątynię widzieli, a nie widzieli bóstwa mieszkającego wewnątrz. Z owych słów Pana fałszywi świadkowie uknuli kłamstwo przeciwko niemu, właśnie z tych samych słów, gdzie wskazywał na swoje przyszłe zmartwychwstanie, mówiąc o świątyni. Fałszywi bowiem świadkowie, kiedy zapytano ich, co od niego słyszeli, powiedzieli przeciwko niemu: «Słyszeliśmy, że powiedział: Zburzę tę świątynię, a po trzech dniach ją wskrzeszę» (Mt 26, 61). «Po trzech dniach ją wskrzeszę» usłyszeli, ‘zburzę” nie słyszeli. Zmienili jedno słowo, kilka liter, żeby wydać fałszywe świadectwo. […] «Dla ogromu twej potęgi, kłamać ci będą twoi nieprzyjaciele». Powiedzą ‘zburzę’, gdy ty powiedziałeś «zburzcie». Czemu powiedzieli, żeś ty się tak wyraził: ‘zburzę’, a nie powiedzieli tak jak ty: «Zburzcie»? Żeby niejako obronić się przed zbrodnią zburzenia świątyni bez powodu [czyli zabicia kogoś niewinnego]. […] Oto kłamią, oto uwierzono im, oto zostałeś umęczony, oto zostałeś ukrzyżowany, oto szydzą z ciebie: «Jeśli jest Synem Bożym, niechaj zstąpi z krzyża» (Mt 27, 40). […] Nadeszła godzina twego zmartwychwstania ziemia się zatrzęsła, groby popękały, wstajesz niewidzialny, jawnie ukazujesz się. A gdzie są owi kłamcy? Gdzie jest fałszywe świadectwo  złej woli? Czyż nie dla ogromu twojej potęgi skłamali ci twoi nieprzyjaciele?

65, 8. Postaw także i owych stróżów grobu. Niech powiedzą, co widzieli. Dostali pieniądze, by i oni też skłamali. Niech i oni przewrotni, pouczeni przez przewrotnych powiedzą, przekupieni przez Żydów, którzy w Chrystusie nie chcieli być szczerymi, niech powiedzą, niechaj i sobie nakłamią. I co powiedzą? Mówcie: widzieliśmy; nakłamcie i wy dla ogromu potęgi Pana. Cóż takiego powiecie? «Kiedyśmy spali, przyszli jego uczniowie i zabrali go z grobu» (Mt 28, 13). O prawdziwa głupoto śpiąca! Albo czuwałaś i powinnaś przeszkodzić; albo spałaś, i nie wiesz, co się stało. Przyłączyli się i oni do kłamstwa nieprzyjaciół. Powiększyła się liczba kłamców, żeby wzrosła zasługa wierzących, ponieważ «dla ogromu twej potęgi, skłamali ci twoi nieprzyjaciele». Zatem skłamali, dla ogromu twej potęgi nakłamali. Wbrew kłamcom ukazałeś się prawdomównym, wobec tych, których takimi uczyniłeś.”

św. Augustyn z Hippony (354 – 430)

Enarratio in Psalmum LXV, 6-8.

Ileż się nakłamała synagoga szatana na temat Pana Jezusa? I przed Jego Śmiercią. I po Jego Zmartwychwstaniu. A On wbrew tym wszystkim ich kłamstwom żył, działał i wypełniał swoje dzieło. I dalej żyje, działa i dopełnia swego dzieła.

Ileż się moderniści nakłamali, w ostatnich dekadach, na wszelkie tematy związane z Panem Jezusem i Jego Mistycznym Ciałem, czyli Kościołem? Ileż się nazmieniali i naprzerabiali i nafałszowali Jego słów, intencji i czynów? Ileż liter i słów pozmieniali w Jego Ewangelii? A Ona wciąż jest głoszona bez żadnych przeróbek, choćby z tychże tutaj stron.

Ileż się dziwna postać zasiadająca dziś na tronie św. Piotra Apostoła nagadała w różnych publikacjach o katolikach wiernych Tradycji, wyśmiewając ich i wyzywając od ‘wsteczników’ i ‘chorych psychicznie’? Ileż się nastarała, żeby utrwalić w głowach szerszej gawiedzi uprzedzenia i stereotypy, co do tradycyjnej Mszy Świętej? Ileż wywiadów różnych ateistycznych udzieliła, by całe dzieło Pana Jezusa wywrócić do góry nogami? A dzieło to trwa, w wierności Tradycji prawdziwego Kościoła.

Tak właśnie Pan Jezus okazuje swoją wielką potęgę! Daje się tym głupcom wygadać i wykrzyczeć, i wbrew tym milionom ich kłamstw działa dalej zgodnie ze swoim odwiecznym zamiarem. A myśmy są tego ilustracją. Nakarmiono nas tyloma kłamstwami, a uwierzyliśmy w Prawdę. I do Niej przylgnęliśmy.

I oby jeszcze niejedna dusza kłamstwu się wyrwała…

Więcej na Mszach Świętych w naszych kaplicach i oratoriach.

Zapraszamy serdecznie!

Błogosławionej niedzieli!

Z Panem Bogiem!

Włodzimierz Małota CM

 

 

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.