Press "Enter" to skip to content

Kazania na II Niedzielę po Wielkanocy, 14.04.2024

 

1.

pastor bonus

Kazanie na II Niedzielę po Wielkanocy, 14.04.2024
Niedziela Dobrego Pasterza
Lekcja: 1 P 2, 21-25
Ewangelia: J 10, 11-16

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Św. w rycie rzymskim

X. Dariusz Kowalczyk SDB

2.

Kazanie na II Niedzielę po Wielkanocy, 14.04.2024

Niedziela Dobrego Pasterza

Lekcja: 1 P 2, 21-25

Ewangelia: J 10, 11-16

„… a my bądźmy dobrymi owcami, słuchającymi głosu Pana i idącymi za Nim!”

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

3.

zrzut ekranu 13 4 2024 161736

zrzut ekranu 13 4 2024 161932

3 animal personalities friendly quirky donkey face close up jani bryson

14 kwietnia 2024.

Druga Niedziela po Wielkiejnocy.

[Introit]

(Ps 32, 5-6) Misericórdia Dómini plena est terra, allelúja: verbo Dómini cœli firmáti sunt, allelúja, allelúja.
(Ps 32, 1) Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio.

[1931]

( ) Miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia, alleluja: słowem Pańskiem niebiosa utwierdzone są alleluja, alleluja.

( ) Weselcie się sprawiedliwi w Panu: prawym przystoi wysławiać Go.

[1962]

( ) Pełna jest ziemia łaskawości Pana, alleluja, przez słowo Pana stały się niebiosa, alleluja, alleluja.
( ) Sprawiedliwi, weselcie się w Panu, prawym przystoi Go chwalić.

+ + +

„32 (2), 1. […] «Sprawiedliwi, weselcie się w Panu». Niesprawiedliwi cieszą się światem. Po skończeniu świata zakończy się też radość niesprawiedliwych. Natomiast sprawiedliwi radują się w Panu, ponieważ dopóki on trwa, dotąd też trwać będzie radość sprawiedliwych. Otóż przysługuje nam radość w Panu dlatego, że chwalimy tego, który wyłącznie sam nie posiada nic z tego, co by się nam nie mogło nie podobać, oraz nikt inny nie posiada tylu cech, które drażnią niewiernych. Mówiąc krótko: ten podoba się Bogu, komu Bóg podoba się. Nie uważajcie, najdrożsi, jednak tego za coś mało znaczącego. Wszak sami widzicie, jak wielu wypowiada się przeciwko Bogu, jak wielu ludziom jego dzieła się nie podobają. Jako Pan, gdy chce postąpić wbrew naszej woli wie co czyni i w działaniu swoim nie tyle zwraca uwagę na nasze pragnienia, ile na nasze dobro. Natomiast ci, którzy chcą, aby ich wola a nie Boga się wypełniła, pragną podporządkować jego swojej woli, a nie dostosować swoją jego woli. Przykro aż mówić o takich ludziach niewiernych, bezbożnych, nieprawych. Będę jednak mówić, a wy dobrze wiecie, że prawdę chcę powiedzieć, iż im bardziej podoba się pantomim niż Bóg”.

32 (2), 2. Skoro zatem powiedział: «Sprawiedliwi weselcie się w Panu», to inaczej w nim weselić się nie możemy jak tylko przez wychwalanie go. Chwalimy zaś tego, któremu tym bardziej się podobamy im więcej on się nam podoba. «Prawym – powiada – przystoi wychwalanie». Kim są prawi? Ci, którzy swoje serce kierują zgodnie z wolą Bożą. A jeśli ludzka ułomność ich niepokoi, to pociesza ich Boska prawość. Albowiem serce śmiertelne chociaż samo przez się pragnie czegoś, co miałoby służyć jakiejś własnej sprawie, potrzebie lub korzyści, skoro tylko pozna i zrozumie, że Bóg chce inaczej, lepszą wolę przedkłada ponad własną; wszechmocnego ponad wolę słabego, wolę Boga ponad wolę ludzką. Im bardziej Bóg jest wyższy od człowieka, tym też jego wola jest lepsza od woli ludzkiej. […] Ludzka słabość, ludzka niedoskonałość otrzymała właściwość chcieć dla siebie czegoś własnego. Trudno byś nie chciał czegoś własnego. Pomyśl jednak zaraz kto jest ponad tobą. Bóg jest ponad tobą, ty niżej od Boga. On jest Stwórcą, ty stworzeniem. On jest Panem, ty jego sługą. On jest wszechmocny, ty zaś słaby. On chce cię poprawić i uczynić uległym swej woli. On [Chrystus] mówi [w Ogrojcu]: «Ale nie jak ja chcę, lecz jak ty chcesz, Ojcze» (Mt 26, 39). W jaki sposób mógłbyś się oddzielić od Boga, jeśli pragniesz tego, czego chce Bóg? Będziesz więc prawy. Tobie przysługuje wychwalanie Boga, ponieważ «prawym przystoi wychwalanie».

32 (2), 3. Jeżeli nie jesteś prawy, chwalisz Boga wtedy, kiedy tobie jest dobrze; bluźnisz natomiast, kiedy ci jet źle. Zło jeśli jest sprawiedliwe, nie jest złem. Sprawiedliwym zaś jest dlatego, że pochodzi od tego, od którego nie może pochodzić żadna niesprawiedliwość. Byłbyś głupim dzieckiem w domu swego ojca, gdybyś kochał go wówczas, kiedy ci schlebia, a nienawidził go, kiedy cię doświadcza. Zarówno gdy schlebia jak też doświadcza przygotowuje ci dziedzictwo. A popatrz jak prawym przystoi wychwalać Boga, posłuchaj głosu tego prawego, który wychwala w innym psalmie: «W każdym czasie będę błogosławił Pana, na ustach moich zawsze jego chwała» (Ps 33, 2). Co to znaczy: «w każdym czasie»? Znaczy to «zawsze». A «błogosławił będę», to tyle, co: «na ustach moich jego chwała». W każdym czasie i zawsze, zarówno w powodzeniu, jak w przeciwnościach. Jeśli bowiem w powodzeniu, a nie w przeciwnościach, to jak w każdym czasie, jak zawsze? Słyszeliśmy z ust wielu niejeden taki głos. Kiedy ich spotka jakieś powodzenie, radują się, weselą, wyśpiewują Bogu, wychwalają Boga. Nie należy ich ganić za to, przeciwnie należy się radować z nimi. Wielu bowiem nawet tego nie czyni. Ale tych, którzy już zaczęli wychwalać Boga w powodzeniu, należy pouczyć, aby uznawali ojca również wówczas, kiedy karze, aby nie szemrali przeciwko tej ręce, która poprawia. Chodzi o to, aby nie pozostali zawsze złymi i nie zasłużyli na wydziedziczenie, ażby już stali się prawymi (co znaczy prawymi? By nic im się nie nie podobało, co Bóg uczynił), ażeby potrafili nawet w przeciwnościach wychwalać Boga i mówić: «Bóg dał, Bóg wziął. Jak się Panu podobało, tak się stało. Niech imię Pańskie będzie błogosławione» (Job 1, 21). Takim prawym przystoi wychwalanie; ale nie w tym znaczeniu, aby najpierw chwalili, a później ganili.”

św. Augustyn z Hippony (354 – 430)

Enarratio (2) in Psalmum XXXII, 1-3.

+ + +

„Ille placet Deo, cui placet Deus.”

„Ten podoba się Bogu, komu Bóg podoba się”.

I tyle by w sumie wystarczyło na kazanie dla kogoś, kto ma rozum, odrobinę inteligencji, i choć trochę używa jednego i drugiego.

Komu się nie podoba Pan Bóg, szuka innego boga. Ale ponieważ jest tylko Jeden Pan Bóg, to ten inny ewentualnie znaleziony będzie fałszywy. Fałszywy i gorszy. Komu nie podoba się dzieło Pana Boga, „poprawia” to dzieło. Ale ponieważ dzieło prawdziwego Boga jest doskonałe, to jego „poprawianie” jest w istocie psuciem.

Kto ma odrobinę rozumu i inteligencji, i używa jednego i drugiego, ten to pojmuje.

A reszta jest „mądrzejsza” od Pana Boga.

Czyli głupsza od najgłupszego osła.

Więcej na Mszach Świętych w naszych kaplicach i oratoriach.

Zapraszamy serdecznie!

Błogosławionej niedzieli!

Z Panem Bogiem!

Włodzimierz Małota CM

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.