Press "Enter" to skip to content

Kazania na Niedzielę Przewodnią, 7.04.2024

 

1.

niewierny tomasz

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 7.04.2024
Lekcja: 1 J 5, 4-10
Ewangelia: J 20, 19-31

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Św. w rycie rzymskim

X. Dariusz Kowalczyk SDB

2.

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 7.04.2024

Lekcja: 1 J 5, 4-10

Ewangelia: J 20, 19-31

„O wiaro katolicka, jakże jesteś trwała, jakże jesteś mocna, jakże dobrze zakorzeniona, jakże jesteś dobrze ugruntowana na mocnej skale!” św. Fidelis z Sigmaringen

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

3.

433946773 122136063632108784 4830275885773123122 n

zrzut ekranu 7 4 2024 62535

7 kwietnia 2024.

Niedziela Przewodnia,

czyli pierwsza po zdjęciu białych szat.

[Introit]

(1 P 2, 2) Quasi modo géniti infántes, allelúja: rationábiles, sine dolo lac concupíscite, allelúja, allelúja, allelúja.

(Ps 80, 2) Exsultáte Deo, adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob.

[1931]

( ) Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja: duchowego niesfałszowanego mleka pożądajcie, alleluja, alleluja, alleluja.

( ) Sławcie z radością Boga, wspomożyciela naszego: wykrzykujcie Bogu Jakóbowemu.

[1962]

( ) Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja, pożądajcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja alleluja.

( ) Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba.

+ + +

„80, 3. Oto wy, Asafie, zgromadzenie Pańskie, «Wykrzykujcie wesoło Bogu wspomożycielowi naszemu». Wy zgromadzeni dzisiaj, wy Asaf Pana, skoro śpiewa się wam psalm, samemu Asafowi: «Wykrzykujcie wesoło Bogu wspomożycielowi naszemu». Inni bawią się i krzyczą w cyrku, wy Bogu. Inni wykrzykują wesoło swemu oszustowi, wy wykrzykujcie wesoło swemu wspomożycielowi. Inni cieszą się dla swego boga brzucha, wy wykrzykujcie wesoło Bogu waszemu, wspomożycielowi waszemu. «Weselcie się dla Boga Jakuba», bo i wy należycie do Jakuba. Co więcej wy jesteście Jakubem, młodszym ludem, któremu służy starszy (Rdz 25, 23). «Weselcie się dla Boga Jakuba». Choćbyście czegoś nie potrafili wyrazić słowami, nie przestajcie się weselić. Co potraficie, wykrzykujcie, czego nie potraficie «weselcie się». Albowiem z nadmiaru radości, kiedy nie można znaleźć słów, zwykło się wykrzykiwać: «Weselcie się dla Boga Jakuba».”

św. Augustyn z Hippony (354 – 430)

Enarratio in Psalmum LXXX, 3.

+ + +

Nie sposób nie zauważyć, że kwestia prawdziwości/oszustwa obecna jest w dzisiejszym Introicie. Słowa z Listu św. Piotra Apostoła pochodzą z I wieku po Chrystusie, słowa Psalmu 80 z X wieku przed Chrystusem, a komentuje je św. Augustyn w poniedziałek, 19 października roku 403, a więc na początku V wieku po Chrystusie. I zwróćmy uwagę, jaka spójność. Że choć komentuje je osobno, i nie w czasie Wielkanocy, jego komentarz podejmuje wątek, który łączy ten werset Psalmu 80 ze słowami Apostoła i z czasem Wielkanocy. Tak wyglądała i wygląda w praktyce zasada „lex orandi, lex credendi”. I my mamy łaskę i zaszczyt tę i taką Tradycję Kościoła pielęgnować i kontynuować. Absolutna spójność doktryny, absolutna wierność doktrynie i absolutna czystość doktryny. Bo też i Absolutna Prawda w tej doktrynie.

„Inni wykrzykują wesoło swemu oszustowi, wy wykrzykujcie wesoło swemu wspomożycielowi”. I na tym polega geniusz Ojców Kościoła, powtórzmy to, że nie są ojcami jakiejś epoki w historii Kościoła, ale Ojcami Kościoła w każdej epoce. To znaczy, że w Niedzielę Przewodnią Roku Pańskiego 2024 można pójść do takiego Ojca z prośbą o wyjaśnienie słów natchnionych sprzed prawie trzech tysięcy lat i je wyłoży klarownie swoim kazaniem sprzed 1620 lat. Tak klarownie, że najprostszy człowiek wiele wieków później je zrozumie i nie będzie potrzebował więcej komentarza.

Bo co trzeba, w obecnej sytuacji Kościoła i świata, dodawać nam do tych słów Biskupa Hippony: „Inni wykrzykują wesoło swemu oszustowi, wy wykrzykujcie wesoło swemu wspomożycielowi”. Możemy jedynie dopytać, o jakiego oszusta chodzi? O takiego, który wszystko w religii katolickiej i w Kościele katolickim wywraca i fałszuje: kult, doktrynę i moralność. I dlatego, na koniec, jeden jedyny wniosek praktyczny najoczywistszy jest do wyciągnięcia przez każdego, kto ma jeszcze resztki oleju w głowie i coś trochę wiary w duszy: strzec się oszustów i trzymać się z daleka od nich, oraz od ich sfałszowanej religii, jej obiektów i eventów.

Więcej na Mszach Świętych w naszych kaplicach i oratoriach.

Zapraszamy serdecznie!

Błogosławionej niedzieli!

Z Panem Bogiem!

Włodzimierz Małota CM

 

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.