Press "Enter" to skip to content

Kazania na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 26.11.2023 r.

 

1.

Jesus Wept

Lekcja: Kol 1, 9-14
Ewangelia: Mt 24, 15-35

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Święta w rycie rzymskim
X. Dariusz Kowalczyk SDB

2.

Lekcja: Kol 1, 9-14
Ewangelia: Mt 24, 15-35

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim
X. Jacek Bałemba SDB

3.

David Roberts The Siege And Destruction Of Jerusalem By The Romans Under....d. 70

Wspomnienie św. Sylwestra, Opata i Wyznawcy.

Wspomnienie św. Piotra z Aleksandrii, Biskupa i Męczennika.

+   +   +

Jako, że z pomocą św. Augustyna, w minione niedziele, udało nam się przyswoić sens antyfon tej Mszy Świętej, tym razem z pomocą innego wielkiego Doktora Kościoła, św. Hieronima, spojrzymy na dzisiejszą Ewangelię. Będzie to dla nas tym bardziej pożyteczne, że słowa Pana Jezusa, w których zapowiada wydarzenia poprzedzające i towarzyszące Jego powtórnemu Przyjściu, a wcześniej pojawieniu się Antychrysta, brzmią bardzo tajemniczo i może nawet niezrozumiale. Oddajmy więc głos wielkiemu znawcy Pisma Świętego, któremu przecież zawdzięczamy przygotowanie tekstu jego ostatecznego Kanonu:

„[vers. 19.] «A biada brzemiennym i karmiącym w one dni». Biada tym duszom, które nie nie zdołały doprowadzić swojego potomstwa do pełni duchowej i moralnej siły, lecz ma ono dopiero początki wiary i wciąż potrzebuje pokarmu nauczycieli. Bo należy odnotować, że podczas prześladowań Antychrysta czy w rzymskiej niewoli, kobiety w ciąży i karmiące, obciążone ciężarem swoich łon i dzieci, nie przestawały jednak szybko uciekać.”

Święty Hieronim wskazuje na sens alegoryczny słów Pana Jezusa. W czasie próby przed powtórnym Przyjściem Pana Jezusa, to niedojrzałość w wierze będzie większym niebezpieczeństwem dla duszy, niż to, że fizycznie ktoś nie będzie mógł szybko uciekać.

„[vers. 20.] «A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat». […] Jeśli jednak rozumiemy w tych słowach koniec czasów i świata, to zawierają one nakaz, aby nasza wiara i miłość do Chrystusa nie oziębły, i abyśmy nie popadli w bezczynność – jak to dzieje się w szabat – w Bożym dziele starania o cnoty.”

I tutaj Doktor Kościoła podaje sens alegoryczny, oprócz dosłownego. Bo byłoby jakąś uciążliwością, gdyby trzeba było uciekać i szukać schronienia w zimie, w deszczu/śniegu i chłodzie. Jednak dla duszy dużo większym niebezpieczeństwem będzie, gdy ucisk i próba zastanie ją w stanie wychłodzenia wiary i miłości do Pana Jezusa.

„[vers. 22.] «I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe». Dni będą skrócone, ale nie według złudzeń tych, którzy sądzą, że się mogą zmienić czasy [jakby Pan Jezus zmienił nagle swe zamiary], […], ale według odczuwanej przez nas jakości tych dni, to znaczy, krótko mówiąc, nie według miary, ale według liczby. I tak to należy rozumieć, że dni będą skrócone, aby koniec – w naszym odczuciu – nie opóźniał się, i by przez to nie zachwiała się wiara wierzących.”

Bardzo, bardzo istotna uwaga św. Hieronima. Miara Boża i Boży zamysł, wcześniej podjęty i nam zakomunikowany, musi się do końca wypełnić. Ale stanie się to w krótszym czasie. Co ma być, będzie, ale będzie szybciej, byśmy wiary do końca nie stracili.

„[vers. 25. 26.] «Jeśliby wam tedy rzekli: oto na pustyni jest — nie wychodźcie; oto we wnętrzu domów — nie wierzcie». Jeśli by wam kto powiedział, że Chrystusa znajdziecie na pustyni pogańskiego świata i jego filozofów, albo w domach heretyków, nie wychodźcie i nie wierzcie. A ponieważ zawsze w czasach prześladowań i ucisku fałszywi prorocy znajdują dobre warunki do zwodzenia ludzi, gdy się ktoś w takim czasie zacznie posługiwać imieniem Chrystusa, nie od razu dawaj mu wiarę.”

No proszę, jaka genialna przestroga Pana Jezusa i wyjaśnienie Wielkiego Egzegety! Bo cóż to dzisiaj się wyprawia? Ano próbuje się wywieść dusze katolickie z wiary katolickiej na pustynię pogańskich religii i filozofii, oraz do heretyckich czeluści, przekonując, że i tam znajdą zbawienie. Albo też ściąga się to wszystko do niegdyś katolickich świątyń, i wtedy taka dusza już nie musi nawet nigdzie wychodzić, bo pogaństwo i herezje ma w swoim kościele parafialnym. Wtedy, według logiki słów Pana Jezusa, paradoksalnie, powinna dusza katolicka z niego wyjść. Zresztą, i tak ją wcześniej czy później wyrzucą, bo będzie swą katolicką wiarą drażnić nowych bezbożnych użytkowników tych katolickich niegdyś przybytków.

Reszta wyśmienitych objaśnień Hieronima na niedzielnej Mszy Świętej w naszym Apostolacie.

Serdecznie zapraszamy!

Święty Hieronim (345 – 420)

Commentariorum in Evangelium Matthaei, Lib. IV, Cap. XXIV.

Błogosławionej niedzieli!

Z Panem Bogiem!

Włodzimierz Małota CM

 

Mission News Theme by Compete Themes.