Press "Enter" to skip to content

Życzenia dla Kapłanów

Fi41b9xwuaghvnu

Wszystkim Kapłanom wiernym Tradycji składamy w dniu ich święta życzenia dochowania wierności Najwyższemu Kapłanowi, gorliwej wytrwałości w Służbie Bożej oraz wszelkich Łask Bożych na trudnej drodze powołania. Zapewniamy o pamięci w codziennej modlitwie!

Módlmy się za wszystkich kapłanów Chrystusowych modlitwą świętej Teresy od Dzieciątka Jezus :

O Jezu, Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może szkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen.

Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi! Amen.

Mission News Theme by Compete Themes.