Press "Enter" to skip to content

Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 05.11.2023, X. Jacek Bałemba SDB

Ufajcie, Jam zwyciężył świat (J 16, 33)!

Lekcja: Flp 3, 17-21; 4,1-3
Ewangelia: Mt 9, 18-26
Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim
X. Jacek Bałemba SDB

Mission News Theme by Compete Themes.