Press "Enter" to skip to content

Chwalmy wszyscy Panią Świata!

María Auxiliadora Entera4

Przybywajmy!

Przybywajmy częściej na wspólną modlitwę. Gromadźmy się częściej na wspólne odmawianie Różańca.
Zbierajmy się wspólnie, aby w majowych dniach śpiewać codziennie wezwania Litanii Loretańskiej i piękne polskie maryjne pieśni – Chwalcie łąki umajone i inne strofy, szlachetną literą i podniosłą nutą wyrażające cześć, miłość i zaufanie do naszej Niebieskiej Matki i Królowej.
Litanię Loretańską odmawiajmy lub śpiewajmy w intencji pilnej i naglącej:
O przezwyciężenie modernizmu i o rozkwit wiary katolickiej – w naszych rodzinach, w Polsce i na świecie.
Niech w dniach majowych Polska i polski dom, i miejsca, gdzie sprawowana jest Msza Święta w rycie rzymskim, rozbrzmiewają modlitwą i śpiewem ku czci Bogurodzicy.
Kto kocha, czas znajdzie i przybywał na nabożeństwa majowe będzie. Taka jest katolicka praktyka. Taka jest wielkoduszność polskiego serca. Taki jest polski zwyczaj naszych ojców. Ze wszech miar godny kontynuacji!

Źródło:https://actualia.blog

Mission News Theme by Compete Themes.