Press "Enter" to skip to content

Modlitwa za Księdza Jacka Bałembę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nie jest już tajemnicą, że władze zakonne rozpoczęły procedurę wydalenia czcigodnego Księdza Jacka Bałemby SDB ze struktur Towarzystwa Salezjańskiego. Niezależnie od podanych oficjalnych powodów rozpoczęcia tej kanonicznej procedury, prawdziwą przyczyną podjętych działań jest wierność katolickiemu depozytowi wiary, jaką Ksiądz Bałemba przejawia, odprawiając wyłącznie Mszę Świętą w rycie rzymskim i głosząc tradycyjną katolicką naukę.

Publikując tę wiadomość, prosimy o codzienną modlitwę za Księdza Jacka do Boga Wszechmogącego, Matki Bożej i Św. Józefa – o wypełnienie się Woli Bożej co do jego dalszej posługi kapłańskiej. Kto może niech i post ofiaruje, a kto ma możliwość, to i dobre słowo niech do Księdza skieruje.

A za usuwających ze swego grona katolickiego kapłana modlić się trzeba. Któż wie, kogo jeszcze Pan Bóg zawróci z drogi modernizmu i uratuje.

Jesteśmy pewni, że Ksiądz Jacek Bałemba SDB, niezależnie od podjętych wobec niego decyzji, dalej bronił będzie czystości wiary katolickiej, a jego głos nie zniknie z przestrzeni publicznej. Dla dobra naszych dusz jest ta krzewiona nauka. Sam Ksiądz Jacek byłby szczęśliwszy, gdyby więcej osób zaczęło regularnie czytać jego blogi. Nie dla swojej sławy i poklasku, a dla uświęcenia naszego… – bo to katolicka nauka, której wartość w czasach zamętu powszechnego rośnie wykładniczo z każdym dniem postępu fałszywej religii.

Czy umiemy to docenić?
Ślijmy innym, niech czytają!

Z Panem Bogiem,

Narcyz Kamiński

PS. Trzy adresy codzienne Księdza Jacka Bałemby SDB:

actualia.blog
verbumcatholicum.com
sacerdoshyacinthus.com

Mission News Theme by Compete Themes.