Press "Enter" to skip to content

„Czuwajmy i módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie kompromisu z wrogami Chrystusa”

 

Prezentujemy wywiad z Jego Ekscelencją X. Bp Michałem Stobnickim, który przeprowadził Pan Krzysztof Zagozda.

Link do wywiadu tutaj:
https://zagozda.info/wywiad.html

Jest to pierwszy znany nam wywiad z Jego Ekscelencją i dlatego zachęcamy wszystkich wiernych, którzy być może nie znają jeszcze osoby JE X. Bp Michała Stobnickiego do uważnej lektury. Tematem startowym rozmowy jest konferencja odbyta w Tarnowie, której treści stopniowo podawane są do wiadomości publicznej, ale Ksiądz Biskup odsłania nam także wiele ważnych wątków z zakresu problematyki bieżącej i spraw obrony Wiary Katolickiej.

Link do informacji o JE Księże Biskupie tutaj:
https://fsspxr.wordpress.com/bp-stobnicki/

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.