Press "Enter" to skip to content

Szanujmy katolickich Kapłanów!

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Chciałbym zaapelować do wszystkich Państwa Czytelników o powściągliwość w krytyce, zwracaniu uwagi, wskazywaniu na rzekome błędy i komentowaniu posługi katolickich kapłanów.
Jest wśród katolików zamęt, który przybiera na sile. A kapłanów wiernych ortodoksji katolickiej jest garstka…
Każda krytyka osłabia kapłana w tym sensie, że marnuje jego siłę oddziaływania na wiernych. Zamiast słuchać nauk, korzystać z sakramentów, ludzie odwracają się od niego, dają posłuch plotkom, obmowom i oszczerstwom. Jest to obecnie zjawisko powszechne, a fałszywe słowo rzucone na wiatr, trudno jest skorygować… Traci na tym dusza człowieka, który lękiem powodowany, odwraca się od takiego kapłana, a gorzej jeszcze, jeśli i wiarę straci…
Mało mamy takich przypadków? Nie rozglądajmy się wokoło, zacznijmy najpierw od siebie i unikajmy chlapania językiem na każdego kapłana, z którym się „nie zgadzamy”, gdyż reprezentuje inną opcję polityczną…
Jest to możliwe i potrzebne. A w przypadku naszych własnych wątpliwości, każdy katolicki kapłan czeka na indywidualną rozmowę, która pomoże w Bożym rozwiązaniu danej rozterki.
Niech modlitwa i skupienie na własnym rozwoju duchowym, zastąpi tak powszechną, niestety, manierę głośnego dezawuowania posługi kapłańskiej.

Z Panem Bogiem,
Narcyz Kamiński

Mission News Theme by Compete Themes.