Press "Enter" to skip to content

Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy – Zapustną, 11.02.2024

1.

václav mánes healing the blind man

Lekcja: 1 Kor 13,1-13
Ewangelia: Łk 18,31-43

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Św. w rycie rzymskim

X. Dariusz Kowalczyk SDB

2.

Wspomnienie Objawienia się NMP Niepokalanie Poczętej w Lourdes

Lekcja: 1 Kor 13, 1-13

Ewangelia: Łk 18, 31-43

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

3.

czcionki w drukarni

11 lutego 2024

Niedziela Pięćdziesiątnicy.

Wspomnienie Objawienia Najświętszej Panny Maryi Niepokalanej, w Lourdes.

+     +     +

[Introit]

(Ps 30, 3-4) Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me.
(Ps 30, 2) In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in justítia tua líbera me et éripe me.

[mszalik 1931]

( ) Bądź mi Bogiem obrońcą, i domem ucieczki, abyś mię zbawił: albowiem moc moja i ucieczka moja jesteś Ty: a dla Imienia Twego poprowadzisz mię i wychowasz mię.

( )  W Tobiem, Panie, nadzieję miał, niech nie będę zawstydzon na wieki: w sprawiedliwości Twojej wybaw mię i wyrwij mię.

[mszalik 1949]

( ) Bądź dla mnie, Boże, skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku; wszak Tyś jedynie twierdzą i ucieczką moją; więc dla chwały twojej prowadź mnie i ustrzeż.

( ) W Tobie, o Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzon na wieki: w sprawiedliwości swojej ratuj mnie i ocal.

[mszalik 1962]

( ) Bądź mi, Boże, obrońcą, bądź zamkiem warownym, abyś mnie ocalił; boś Ty jest skałą mą i twierdzą, wywiedziesz mnie i pokierujesz dla imienia Twego.
( ) Do Ciebie, Panie, się uciekam, niech się nie zawstydzę na wieki; uwolnij mnie w sprawiedliwości Twojej.

+     +     +

„30 (1), 1. «Na koniec. Psalm samemu Dawidowi. Ekstaza». Na koniec psalm samemu Daiwdowi do pośrednika mężnego podczas prześladowań. Słowo bowiem ekstaza dodane w tytule oznacza porwanie umysłu spowodowane, albo strachem, albo jakimś objawieniem. W psalmie tym szczególnie przejawia się bojaźń przerażonego ludu Bożego prześladowaniem powszechnym oraz upadkiem wiary w świecie. Najpierw jednak przemawia sam pośrednik;  następnie lud składa dziękczynienie, odkupiony jego krwią; w końcu przerażony mówi długo, a to odnosi się do ekstazy. Natomiast osoba samego proroka dwakroć się pojawia pod koniec i na samym końcu.

30 (1), 2. «Panie, w tobie pokładałem nadzieję, niechaj nie będę zawstydzon na wieki». W tobie, Panie, pokładałem nadzieję, nigdy nie będę zawstydzony, kiedy będę wyśmiany przez innych, jako podobny do człowieka. «W sprawiedliwości twojej wyrwij mnie i wyłącz mnie». W sprawiedliwości twojej wyrwij mnie z pułapki śmierci i wyłącz mnie z liczby zmarłych.

30 (1), 3. «Nakłoń ku mnie ucha twego». Wysłuchaj mnie upokorzonego, bądź blisko mnie. «Pośpiesz się mnie wyratować». Nie odkładaj do końca świata mojego odłączenia od grzeszników, tak jak wszystkich wierzących. «Bądź dla mnie obrońcą, Boże». Boże bądź mi obrońcą. «Domem ucieczki, ażebyś mnie zbawił». I niejako domem, do którego uciekając się, będę zbawiony.

30 (1), 4. «Ponieważ ty jesteś moją mocą i moim schronieniem». Ponieważ ty jesteś moją mocą w znoszeniu prześladowców i moim schronieniem przed nimi. «Przez wzgląd na imię twoje będziesz dla mnie wodzem i wyżywisz mnie». Ażeby przeze mnie zostało objawione wszystkim ludom, we wszystkim będę spełniał twoją wolę i stopniowo gromadząc sobie swoich świętych dopełnisz moje ciało do doskonałej postaci mojej.”

św. Augustyn z Hippony (354 – 430)

Enarratio (1) in Psalmum XXX, 1-4.

„Msza Święta tej Niedzieli stanowi szczyt przygotowania do Wielkiego Postu” – czytamy w pierwszym zdaniu komentarza do tej Mszy Świętej, w Mszaliku o. G. Lefebvre, w jego polskim przekładzie i przeróbce, z 1949 roku. Kontynuując uważną lekturę naszych polskich mszalików trydenckich, dokonując prostego zestawienia tekstów z Mszału Rzymskiego, oraz z mszalików z 1931, 1949 i 1962, widzimy, że ta niedziela, i przeróbki – bo nie tłumaczenia – jej tekstów biblijnych, były też „szczytem przygotowania” nowej religii przez tłumaczy-krętaczy z Tyńca i innych ośrodków, oraz ich nadzorców z kurii biskupiej w Krakowie i wyżej.

Tym razem bowiem, mamy teksty nie tylko pokrętnie przetłumaczone, słowa natchnione nie tylko pozmieniane, ale wręcz opuszczone. Przypominają się tutaj rozważania z minionych rekolekcji adwentowych w Oratorium Św. Rodziny w Bydgoszczy, a rok wcześniej na Krakowskiej, gdy za „Advesrus haereses” św. Ireneusza z Lyonu, wspominaliśmy, że wśród metod heretyków, jest i zmiana tekstu natchnionego, zwłaszcza przy okazji tłumaczenia na języki narodowe, oraz opuszczenie mniejszych lub większych fragmentów tekstu objawionego. Tak też właśnie w dzisiejszym Introicie zadziałała machina heretycka przygotowująca systematycznie i skrupulatnie nową fałszywą religię, jeszcze na dekady przed rewolucją Vaticanum II.

«W sprawiedliwości Twojej wybaw mię i wyrwij mię» (Ps 30, 2) – mamy w tekście natchnionym i poprawnym tłumaczeniu mszalika o. Lefebvre z 1931 roku. A trzy dekady później, serwowany jest wiernym mszalik jeszcze trydencki, ale już z tyniecko-krakowsko-wadowickiej fabryki nowej religii, który ma i przeinaczenie i opuszczenie: «uwolnij mnie w sprawiedliwości Twojej». Co kryją w sobie te zmiany, niby niepozorne, a wiele znaczące, dowiemy się więcej na Mszach Świętych w Apostolacie św. Augustyna z Hippony, w łonie Katolickiego Ruchu Oporu. Zapraszamy serdecznie!

Błogosławionej niedzieli!

Z Panem Bogiem!

Włodzimierz Małota CM

 

 

 

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.