Press "Enter" to skip to content

Kazania na Niedzielę wśród Oktawy Bożego Narodzenia i Obrzezanie Pańskie, 31.12.2023 i 1.1.2024

1.

shebuev simeon bogopriimets, 1847

Kazanie na Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia 31.12.2023

Lekcja: Ga 4, 1-7
Ewangelia: Łk 2, 33-40

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Św. w rycie rzymskim

X. Dariusz Kowalczyk SDB

circumcisio domini obrzezanie pańskie oktawa bożego narodzenia in circumci...domini

Kazanie na Obrzezanie Pańskie, Nowy Rok, 1.01.2024

Lekcja: Tt 2, 11-15
Ewangelia: Łk 2, 21

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Rodziny, Bydgoszcz

Msza Św. w rycie rzymskim

X. Dariusz Kowalczyk SDB

2.

Kazanie na Niedzielę wśród Oktawy Bożego Narodzenia, Ostatni dzień Roku Pańskiego 2023, 31.12.2023

Lekcja: Ga 4, 1-7
Ewangelia: Łk 2, 33-40

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

Kazanie na Obrzezanie Pańskie, Nowy Rok, 1.01.2024
Lekcja: Tt 2, 11-15
Ewangelia: Łk 2, 21

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa, Wrocław

Msza Święta w rycie rzymskim

X. Jacek Bałemba SDB

3.

sand clock sunset

[Offertorium] (Ps 92, 1)
Dóminus regnávit, decórem indútus est: indútus est Dóminus fortitúdinem, et præcínxit se.

[mszalik 1962]

Pan króluje, w majestat się oblókł; odział się Pan w potęgę i przepasał się.

[mszalik 1949]

Pan jest Królem, oblókł się w majestat; Pan się przyoblókł i przepasał mocą.

[mszalik 1931]

Pan królował i oblókł się w ozdobę: oblókł się Pan mocą i przepasał się.

+     +     +

„92, 2. «Pan zapanował, przywdział majestat; Pan przywdział męstwo i przepasał się». Widzimy, że przywdział dwie rzeczy: męstwo i majestat. A czemu? Żeby utwierdzić ziemię. W dalszym bowiem ciągu czytamy: «Utwierdził bowiem okrąg ziemi tak, że się nie zachwieje». Czym utwierdził? Ponieważ przywdział majestat. Nie utwierdziłby, gdyby jedynie przywdział majestat bez męstwa. Dlaczego zatem majestat? Dlaczego zatem męstwo? Wymienił obie cechy: «Pan zapanował, przywdział majestat; Pan przywdział męstwo i przepasał się». Wiecie, bracia, że Pan nasz kiedy przyszedł w ciele, i przepowiadał Ewangelię królestwa jednym ze słuchaczy podobał się, a innym nie podobał. Wszak języki Żydów poróżniły się wzajemnie: «Jedni mówili: że jest dobry; inni natomiast: Nie, ale zwodzi tłum» (J 7, 12). Jedni zatem dobrze mówili, inni natomiast uwłaczali mu, szarpali, kąsali, naigrawali się. Otóż wobec tych, którym podobał się, «przywdział majestat», wobec tych zaś, którym nie podobał się, «przywdział męstwo». Naśladuj zatem i ty Pana swego, żebyś mógł się stać jego szatą. Bądź w majestacie wobec tych, którym podobają się dobre czyny twoje, bądź mężny przeciwko uwłaczającym.

Posłuchaj Pawła Apostoła naśladującego swego Pana, w jaki sposób i posiadał majestat, a w jaki sposób też męstwo. «Jesteśmy miłą wonią Chrystusa», powiada, «na każdym miejscu i zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak też dla tych, którzy giną». Ci, którym podoba się dobro zostaną zbawieni, ci, którzy uwłaczają dobru, zginą. Jeśli chodzi o niego, to roztaczał dobrą woń, co więcej był dobrą wonią, ale biada tym nieszczęsnym, którzy umierają nawet od dobrej woni. Wszak nie powiedział: Dla tych jesteśmy dobrą wonią, a dla tamtych niemiłą, ale: «Jesteśmy miłą wonią Chrystusa, na każdym miejscu i zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak też dla tych, którzy giną». Zaraz dodał: «Dla jednych jesteśmy wonią życia na żywot, dla drugich wonią śmierci na śmierć» (2 Kor 2, 14-16). Tym, dla których był wonią życia na żywot, przywdział majestat; dla tych, dla których stał się wonią śmierci na śmierć, męstwo przywdział. Nie stanąłeś niewzruszenie, jeżeli radujesz się wtedy, kiedy ludzie cię wychwalają, i podobają im się twoje dobre czyny, a kiedy cię ganią, przestajesz je spełniać, i niejako sądzisz, żeś stracił owoc dobrych uczynków, ponieważ spotykasz tych, którzy cię krytykują. Nie należysz do «okręgu ziemi», który nie zachwieje się.

Przywdział Pan męstwo i przepasał się. Na temat majestatu i męstwa Paweł podaje inne miejsce: «Przez oręż sprawiedliwości z lewa i z prawa». Dostrzeż, gdzie majestat, a gdzie męstwo: «Przez cześć i pohańbienie». W czci majestat, w pohańbieniu męstwo. U jednych głoszony jest jako chwalebny, wśród innych jako pohańbiony i wzgardzony. Majestat przynosił tym, którym się podobał, mężnie przeciwstawiał się tym, którym się nie podobał. A w jaki sposób kolejno wymienia wszystko do końca słowami: «Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko» (2 Kor 6, 7-10). Kiedy posiada wszystko, chodzi w majestacie, kiedy nic, jest mężny. Nic zatem dziwnego, że dalej: «Utwierdził bowiem okrąg ziemi tak, że się nie zachwieje». W jaki sposób okrąg ziemi nie zachwieje się? Kiedy w Chrystusa wierzą wszyscy wierni i gotowi są na jedno i drugie: weselić się z wychwalającymi, i być mężnymi wobec ganiących. Nie roztapiać się od języków chwalących, nie załamywać się od ganiących”.

św. Augustyn z Hippony (354 – 430)

Enarratio in Psalmum LXXXXII, 2.

Gdybyśmy byli wyznawcami religii tańców i oklasków, powiedzielibyśmy, że się nam dłonie same składają do oklasków. Nie jesteśmy, więc nasze uznanie dla głębi i trafności komentarza św. Augustyna musimy wyrazić innymi słowami. A najlepiej, jeśli z podziwem i ze zrozumieniem, oraz jako nasze wyznanie i zobowiązanie, powtórzymy za Ojcem Kościoła, że jesteśmy „gotowi na jedno i drugie: weselić się z wychwalającymi, i być mężnymi wobec ganiących. Nie roztapiać się od języków [słusznie nas] chwalących, nie załamywać się od [języków oszczerczo nas] ganiących”.

Panu Bogu wielkie dzięki za wszystko w Starym 2023 Roku!

Do zobaczenia, da Pan Bóg, w Nowym Roku Pańskim 2024.

Włodzimierz Małota CM

 

Mission News Theme by Compete Themes.