Press "Enter" to skip to content

Wielki Post – do końca gorliwy!

Czcigodny Ksiądz Jacek Bałemba na swoim blogu actualia.blog przypomina o  wytrwaniu w wielkopostnych wyrzeczeniach. Weźmy sobie te wskazanie do serca:

„Mijają tygodnie Wielkiego Postu. Skoro wielkopostne wyrzeczenia rozpoczęliśmy z gorliwością, dołóżmy starań (choćby przyszło zmęczenie i osłabienie), aby do końca wytrwać pilnie na drodze postu, umartwienia, wyrzeczenia i walki duchowej.”

Z Panem Bogiem,

Narcyz Kamiński

Mission News Theme by Compete Themes.