Press "Enter" to skip to content

Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy

Proxy

 

Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy

„Postanawiam być zawsze gotową na godzinę śmierci i całym życiem mojem na śmierć szczęśliwą zasługiwać sobie. Chcę ubezpieczyć jak najbardziej stan sumienia mego i chcę do porządku przywieść wszystkie sprawy moje, a mianowicie…” taki to fragment rozmyślań możemy wyczytać w „Filotei” Świętego Franciszka Salezjusza.

Spowiedź. Czym jest Spowiedź Święta, jak nie ratunkiem dla naszej duszy? Czcigodny Ksiądz Jacek Bałemba tym wpisem rozpoczął cykl dotyczący dobrej spowiedzi:

https://actualia.blog/2022/08/09/dobra-spowiedz-ratunkiem-dla-duszy-1/

Wpisy w sposób katechizmowy porządkują wiedzę i należyte rozumienie sakramentu spowiedzi. Obecnie cykl ma już ponad 100 części. Można czytać fragmentami lub w sposób ciągły, odświeżając sobie całość spraw związanych ze spowiedzią. Jeżeli nabożna lektura skłoni nad do odbycia dobrze przygotowanej spowiedzi, Bogu dziękujmy!

Mission News Theme by Compete Themes.