Press "Enter" to skip to content

De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis

Staraniem Fundacji Polonia Christi ukazał się, pierwszy raz przetłumaczony i wydany w Polsce, dokument poświęcony Różańcowi Świętemu, tj. Brewe Św. Piusa V „Consueverunt Romani Pontifices”. Ten cenny dokument jest potwierdzeniem siły modlitwy Różańca Świętego, dla którego Św. Pius V potwierdza odpusty, przywileje i zabezpiecza przed próbami modyfikacji stwierdzając, iż …od tej pory czczym i daremnym jest usiłowanie wprowadzenia do nich zmian.
Książka „De Psalterio Beatæ Mariæ Virginis” zawiera trzy ważne dokumenty Magisterium Kościoła o Różańcu: „Consueverunt Romani Pontifices” św. Piusa V, „Cum sicut accepimus” papieża Pawła V oraz List Nuncjusza Apostolskiego bp. Claudio Rangoni. Czytelnik otrzymuje wersję łacińską i polską.

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.