Press "Enter" to skip to content

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

W tradycyjnym kalendarzu wspominamy dziś Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus – patronkę naszego Stowarzyszenia. Prośmy ją gorąco o wstawiennictwo w tym trudnym czasie, aby wyprosiła, zarówno dla Kapłanów Tradycji jak i dla wiernych, łaskę wytrwania w czystej, katolickiej wierze.

Módlmy się modlitwą  Świętej Teresy codziennie za wszystkich kapłanów wiernych Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi!

O Jezu, Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może szkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen.

Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi! Amen.

Mission News Theme by Compete Themes.