Press "Enter" to skip to content

Komunikat w sprawie święceń sub conditione

W związku z przyjęciem 16 maja Roku Pańskiego 2022 święceń kapłańskich sub conditione przez trzech kapłanów, w tym Księdza Jacka Bałembę SDB i Księdza Dariusza Kowalczyka SDB, i w obliczu pożałowania godnych acz powtarzających się ataków skierowanych przeciwko tym kapłanom, Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oświadcza, co następuje:

  1. Nie ma Autorytetu, aby potwierdzić ważność nowych święceń narzuconych przez Pawła VI w roku 1968.
  2. Święcenia z roku 1968, nie tylko względem intencji szafarza, ale też same w sobie, wzbudzają OBIEKTYWNE wątpliwości.
  3. W obliczu wątpliwości, i w sytuacji braku Autorytetu mogącego wątpliwości definitywnie rozwiać, nowe święcenia uznać należy za WĄTPLIWE.
  4. Księża Salezjanie, przyjmując 16 maja Roku Pańskiego 2022 święcenia kapłańskie sub conditione w rycie tradycyjnym z rąk JE Bp. Richarda Williamsona (konsekrowanego w rycie tradycyjnym) postąpili słusznie, eliminując wątpliwości co do ważności swoich święceń.
  5. Katolicy powinni obierać – na ile to jest możliwe – drogę bezpieczniejszą. Jeśli chodzi o sakramenta, nie wolno trzymać się opinii prawdopodobnej co do ich ważności, z pominięciem opinii pewniejszej  (por. Denzinger 1151).
  6. Ważność sakramentu święceń ma fundamentalne znaczenie dla Kościoła Katolickiego. Niech każdy wierny zastanowi się w sumieniu, czy pragnie „budować Tradycję” na ruchomych piaskach Vaticanum II i nowych rytów, które nie są katolickimi i które nie mogą pochodzić od Kościoła Katolickiego.

Byłoby bardzo stosowne, aby wszyscy katolicy, a ZWŁASZCZA księża identyfikujący się jako wierni Tradycji, mieli na uwadze, że w pochopnym wyrażaniu daleko idących opinii i wydawaniu osądów (co do których i tak nie ma się Autorytetu) łatwo popełnić grzech znieważania katolickich kapłanów.

Warszawa, 29 września 2022
W święto Św. Michała Archanioła

Zarząd Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus:

Prezes Narcyz Kamiński
Wiceprezes Elżbieta Brzezińska
Sekretarz  Michał Rzepka

 

Mission News Theme by Compete Themes.