Press "Enter" to skip to content

Historia zablokowanych rekolekcji

Czcigodni Kapłani, Drodzy Wierni,

ze smutkiem informujemy, że ze względu na decyzje kustosza Sanktuarium i personelu domu rekolekcyjnego Arka w Licheniu rekolekcje wielkopostne planowane na 25-27 marca 2022 zostają odwołane.

Z kronikarskiego obowiązku, na świadectwo przeciwko posoborowym okupantom Kościoła i ku przestrodze tychże, postanowiliśmy opublikować korespondencję, tak by mogli się Państwo zapoznać z sytuacją.

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o użyczenie kościoła do parafii Św. Doroty w Licheniu Starym już w październiku zeszłego roku:

—-

From: Wierni Tradycji Łacińskiej <stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl>

Sent: Tuesday, October 12, 2021 10:52 AM

To: Parafia Licheń <parafia@lichen.pl>

Subject: rekolekcje 2022

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Czy jest możliwe zorganizowanie rekolekcji w Licheniu 1,2 i 3 kwiecień 2022?

Wg podobnego planu jak rok i 2 lata wcześniej.

Z Panem Bogiem,

Narcyz Kamiński

—-

Dnia 28 października 2021 przyszło potwierdzenie ze strony parafii:

—-

From: Parafia Licheń <parafia@lichen.pl>

Sent: Thursday, October 28, 2021 8:02 AM

To: ’towarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl<towarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl>

Subject: FW: FW: rekolekcje 2022

Szczęść Boże,

Z polecenia Ks. Proboszcza informuję, że została przyjęta rezerwacja na rekolekcje w kościele MBCz w terminie 1,2 i 3 kwiecień 2022r.

Parafia św. Doroty w Licheniu Starym

Renata Matczak

—-

Ze względu na pewne zmiany w planach, na początku lutego Stowarzyszenie poprosiło Ks. Proboszcza o zmianę terminu. Zmiana terminu została przyjęta i potwierdzono to 7 lutego:

—–

From: Parafia Licheń <parafia@lichen.pl>

Sent: Monday, February 7, 2022 7:15 AM

To: ’narcyz.kaminski@sztukarodzinna.eu<narcyz.kaminski@sztukarodzinna.eu>

Subject: FW: Przeczytano: FW: FW: rekolekcje 2022

Szczęść Boże,

Ldz. 541/2021/O- cd.

Z polecenia Ks. Proboszcza informuję, że jest przyjęta zmian rezerwacji kościoła MBCz terminu z 1-3.04.2022r. na 25-27.03.2022

Parafia św. Doroty w Licheniu Starym

Renata Matczak

—–

W międzyczasie, Stowarzyszenie dokonało rezerwacji noclegów w domu rekolekcyjnym Arka:

—–

From: Narcyz Kamiński <narcyz.kaminski@sztukarodzinna.eu>

Sent: Thursday, February 17, 2022 3:07 PM

To: Jolanta Adamczyk <adamczyk.j@lichen.pl>; elzbieta.brzezinska@wiernitradycjilacinskiej.pl

Subject: rekolekcje Licheń 2022

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Szanowna Pani Jolanto,

W dniach 25-27.03 odbędą się nasze rekolekcje w Licheniu.

Będziemy chcieli rezerwować pokoje + posiłki.

Proszę o ustalenie menu i cennika noclegów.

Dziękuję,

Z Panem Bogiem,

Narcyz Kamiński

—–

Ustalone zostały szczegóły związane z pokojami i posiłkami.

 

Nagle, sprawy zaczęły przybierać dziwny obrót 19 marca, na niespełna tydzień przed planowanym rozpoczęciem rekolekcji. Pani Jolanta, Dyrektor Domu Pielgrzyma Arka, nie podając zresztą z czyjego działa upoważnienia, wystosowała maila o następującej treści:

—–

Temat:       FW:

Data:                   Sat, 19 Mar 2022 12:22:32 +0100

Nadawca:   adamczyk.j@lichen.pl

Adresat:     'Narcyz Kamiński’ <narcyz.kaminski@sztukarodzinna.eu>

 

Dzień dobry,

W związku z rezerwacją kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Licheniu Starym na rekolekcje organizowane przez Stowarzyszenie Wierni Tradycji Łacińskiej sprawowane w Tradycyjnym Rycie Rzymskim w dniach 25-27.03.22 i zakwaterowania w domu pielgrzyma Arka informuję, że zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi w diecezji włocławskiej:

  1. Ksiądz celebrujący liturgię w Tradycyjnym Rycie Rzymskim powinien otrzymać zgodę na celebrację od swojego biskupa lub swojego wyższego przełożonego.
  2. Ksiądz Dariusz Kowalczyk który ma prowadzić w/w rekolekcje według mojej wiedzy takiej zgody nie posiada i nie może sprawować liturgii.
  3. Każdy inny ksiądz musi okazać zgodę swojego ordynariusza na prowadzenie tego typu celebracji.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie pozwolenia na przeprowadzenie celebracji w Tradycyjnym Rycie Rzymskim.

Brak takiego pozwolenia uniemożliwi prowadzenie celebracji i rekolekcji na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.

 

Z poważaniem

Jolanta Adamczyk

Dyrektor Domu Pielgrzyma Arka

—–

Dziwna to sprawa, żeby osoba świecka podejmowała się śledztw względem kapłanów i występowała w roli stróża „prawa” diecezji włocławskiej. Być może w kancelariach parafialnych czy wydziałach kurialnych brak osób kompetentnych a zarazem otwartych, z którymi dałoby się takie sprawy omówić?

Na tym jednak bynajmniej się nie skończyło. Na powyższego maila, wysłanego w sobotę (19 marca) nie dano nawet czasu odpowiedzieć, bowiem już w dwa dni później, tj. zaraz w poniedziałek 21 marca p. Jolanta pozwoliła sobie na reprymendowanie, przy okazji wskazując na swoich mocodawców.

—–

Temat:       FW:

Data:          Mon, 21 Mar 2022 15:27:48 +0100

Nadawca:   adamczyk.j@lichen.pl

Adresat:     'Narcyz Kamiński’ <narcyz.kaminski@sztukarodzinna.eu>

Dzień dobry,

Do dnia dzisiejszego tj. 21.03.2022 nie przedstawił Pan wymaganego pozwolenia dla Księdza prowadzącego rekolekcje na celebrowanie liturgii w Tradycyjnym Rycie Rzymskim. Z informacji otrzymanych z kurii salezjańskiej jak i włocławskiej ks. Dariusz Kowalczyk nie ma pozwolenia na celebrowanie takiej liturgii.

W związku z powyższym decyzja kustosza sanktuarium oraz dyrektora Zakładu jest negatywna, czyli nie ma zgodny na zorganizowanie rekolekcji w dniach 25-27.03 na terenie sanktuarium. Jednocześnie odmawiamy zakwaterowania w domu pielgrzyma Arka.

Z poważaniem

Jolanta Adamczyk

—–

W związku z taką – przyznajmy – dość agresywną wiadomością, nasuwa się kilka pytań. Od kiedy to w Kościele sprawy liturgii nadzorowane są przez „dyrektora Zakładu”? Dlaczego kapłan katolicki potrzebuje specjalnych „pozwoleń”, aby mógł sprawować Ofiarę Mszy Świętej? Czy „odmawiamy zakwaterowania” jest wyrazem miłości bliźniego? Gdzie się podziała w tym przypadku zwykła gościnność czy choćby cień dobrej woli? Jak się ma taki rygoryzm, maskowany pod pojęciem „prawa” (zresztą niesprawiedliwego i nie bazującego na katolickich pryncypiach, to inna sprawa…) do głoszonych z samego Watykanu haseł o prostych gestach miłości, miłości ewangelicznej i otwartej?

Można by określić taką postawę jako przejaw klerykalizmu, gdyby nie to, że… zajmuje ją kobieta.

Stowarzyszenie w ten sam dzień otrzymało również mail od Księdza Proboszcza, który przecież wcześniej rekolekcje zgodę wyraził:

—–

Temat:       FW: Przeczytano: FW: FW: rekolekcje 2022

Data:          Mon, 21 Mar 2022 13:50:38 +0100

Nadawca:   Parafia Licheń <parafia@lichen.pl>

Adresat:     narcyz.kaminski@sztukarodzinna.eu

 

Szczęść Boże,

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Liście Apostolskim wydanym w formie Motu Proprio przez Jego Świątobliwość papieża Franciszka «Traditionis Custodes» w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. oraz informacjami zawartymi w dokumencie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 18 listopada 2021 r. pt. „Odpowiedzi na wątpliwości w sprawie niektórych postanowień Listu Apostolskiego w formie «Motu proprio» Traditionis Custodes papieża Franciszka”, sprawowanie liturgii w Tradycyjnym Rycie Rzymskim na terytorium diecezji wymaga

zgody biskupa tej diecezji lub zgody swojego prowincjała.

Jako proboszcz parafii jestem zobowiązany przestrzega aktualnych przepisów Prawa Kanonicznego oraz postanowień Papieża i Bp miejsca.

W związku z powyższym, jeśli nie otrzymam dokumentu mówiącego o zgodzie biskupa lub prowincjała dla Kapłana prowadzącego rekolekcje jestem zmuszony odmówić rezerwacji kościoła MBCz w terminie 25-27.03.2022 na przeprowadzeni rekolekcji.

Parafia św. Doroty w Licheniu Starym

Proboszcz ks. Rafał Krauze MIC

—–

Po otrzymaniu powyższego maila, podjęto próby skontaktowania się z Księdzem Proboszczem celem omówienia sytuacji. Bezskutecznie.

Oczywiście, nie ma w tym mailu nic, co by mogło zaskakiwać. Wiemy, jaka jest sytuacja w czasach zamętu powszechnego. Urzędnik, powołujący się na „aktualne przepisy”. Nie mamy urazy do Księdza Proboszcza, bo jeśli nie jest zorientowany w kryzysie Kościoła, to cóż innego miałby napisać?

Pamiętajmy, że faktycznymi osobami decyzyjnymi, które stoją za ograniczeniem Mszy Świętej i szykanowaniem Kapłanów wiernych Tradycji są niestety ci, co zajmują stanowiska władzy (czy to w ramach diecezji, czy struktur zakonnych) wraz z „Jego Świątobliwością” na czele. Kryzys Kościoła nie zaczął się przecież jednak od Traditionis Custodes, tylko przynajmniej od tzw. II Soboru Watykańskiego.

 

Choć wszem i wobec głosi się hasła o „podążaniu razem”, „Kościele słuchającym”, „towarzyszeniu w duchu miłosierdzia”, „większym uczestnictwie wszystkich wiernych”, „różnorodności i inkluzywności”, konieczności upewnienia się „że nikt nie zostanie wykluczony” – właśnie to się z premedytacją robi. Właśnie co wykluczono, w imię faryzejskich przepisów wiernych Tradycji katolików, nie pozwalając grupie osób – w tym zaznaczmy – także osób starszych i osób będących w trudnej sytuacji – na odbycie rekolekcji wielkopostnych. Odmówiono nawet zakwaterowania. Przeważyła surowość „prawa” i przywiązanie do przepisów. A pomyśleć, że posoborowy establishment (z „Jego Świątobliwością” na czele) tak często oskarża wiernych Tradycji o obłudę legalizmu i rytualizmu.

Mission News Theme by Compete Themes.