Press "Enter" to skip to content

Kazanie strategiczne księdza Jacka Bałemby – można już zamawiać!

Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia ukazało się drukiem kazanie księdza Jacka Bałemby SDB, zawierające wiele cennych wskazówek dla wiernych na czas wzmagającego się zamętu w kwestiach wiary i doktryny.

Kazanie zamawiać można mailowo: stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl

Mission News Theme by Compete Themes.