Press "Enter" to skip to content

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Fauevcbvkaedetv

Dziś w tradycyjnym kalendarzu przypada święto Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki naszego Stowarzyszenia. Prośmy ją o orędownictwo za Kościół Święty i wiernych mu Kapłanów!

Mission News Theme by Compete Themes.