Press "Enter" to skip to content

Pielgrzymka Tradycji Katolickiej 12 czerwca 2021 roku

Wszystkich tradycyjnych katolików zapraszamy do przyjazdu i wzięcia
udziału w pielgrzymce Tradycji Katolickiej, która odbędzie się 12
czerwca 2021 roku w Głotowie. W tej wsi, położonej niedaleko Olsztyna,
znajduje się Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej, a
także Kalwaria Mazurska, na której odbędzie się tegoroczna Droga Krzyżowa.

Szczególnie prosić zamierzamy Matkę Bożą o pomoc naszej ojczyźnie
wzywając: „Matka Boża Królowa Polski – niech nam Polakom Króluje!”.
Każdy, kto widzi wzmagający się zamęt, niech i dostrzeże ten fakt, że
Matka Boża w 1608 i 1610 roku sama ogłosiła się Królową Polski.

Czy jeżeli będziemy wierni wierze katolickiej, to Matka nasza da zginąć swojemu królestwu?

Pielgrzymkę rozpoczniemy od różańca świętego odmówionego w tej intencji.
Mszę Świętą odprawi Ksiądz Jacek Bałemba SDB. Drogami Kalwarii będziemy
modlić się w drugiej części dnia, a na koniec zapraszamy na referat
wygłoszony przez Pana Krzysztofa Zagozdę. Wartym dodania jest także
fakt, że przyjeżdża do nas grupa pątników z Małopolski pod duchowych
kierunkiem Księdza Włodzimierza Małoty CM. Zostają oni na niedzielę, co
jest ważną informacją dla osób szukających Mszy Św. w rycie rzymskim i
chcących zostać dzień dłużej. Ksiądz Włodzimierz planuje odprawić Mszę
Św. w rycie rzymskim w niedzielę w Dobrym Mieście. Co do szczegółów
odsyłamy do Niego.

Prosimy o modlitwę w intencji przygotowania pielgrzymki!

Mission News Theme by Compete Themes.