Press "Enter" to skip to content

Święty Andrzej Bobola

16 maja obchodzimy 364 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, jezuity, twórcy tekstu „Ślubów Lwowskich” króla Jana III Kazimierza. W doniosły sposób przypomina o tym encyklika Piusa XII „Invictus Athletae Christi”, którą papież napisał w 1957 roku w trzechsetną rocznicę chwalebnego męczeństwa Świętego.

Bobola
Bobola

Niech każdy katolik, niech każdy Polak z uwagą przeczyta Jego historię.

Należałoby się zastanowić jak święty Andrzej zachowałby się dzisiaj, widząc ten fałszywie realizowany ekumenizm posoborowy i cały w sumie dramat podmiany świętej katolickiej wiary. Zmarł śmiercią męczeńską z rąk prawosławnych, których próbował nawrócić na jedyną prawdziwą wiarę dającą zbawienie!

Opis jego męczeństwa jest silnym świadectwem wytrwania w Chrystusie do końca.

Niech postać Świętego towarzyszy nam w tym tygodniu w modlitwach naszych za wiarę, za Polskę.

Mission News Theme by Compete Themes.