Press "Enter" to skip to content

Pielgrzymka do Rostkowa A.D. 2020 – relacja

Nasze tegoroczne pielgrzymowanie do Świętego Stanisława Kostki, mimo trudnej sytuacji – jednak się odbyło!
Dzięki niech za to będą Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu!

Kilka grup pielgrzymów z różnych części Polski przybyło do Rostkowa, by podziękować za rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bydgoszczy oraz prosić Świętego o wstawiennictwo i pomoc w tradycyjnym, katolickim wychowaniu młodego pokolenia w Polsce.
Opiekę duszpasterską sprawował nad nami Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB, który poprowadził przed Mszą część bolesną Różańca oraz litanię do Świętego Stanisława.
O godzinie 14 wysłuchaliśmy nabożnie i w skupieniu sprawowanej przez Księdza Dariusza Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim. Ksiądz Dariusz wygłosił okolicznościowe kazanie, które zamieszczamy poniżej dzięki uprzejmości grupy pielgrzymów przybyłych z Poznania wraz z Księdzem Michałem Woźnickim SDB.
W kazaniu Ksiądz Dariusz zwrócił uwagę jak ważny jest wpływ lektury żywotów świętych na kształtowanie umysłów młodego pokolenia w duchu Prawdy. Prawdy, którą święci odkrywali i której byli posłuszni bardziej, niż rodzicom czy prawu świeckiemu. Prawo Boże stoi ponad wszelkim innym i temu Prawu powinniśmy być najpierw wierni, aby zachować duszę na żywot wieczny. Pan Bóg nam w tym dopomoże za pomocą swej Łaski. Święci są nam tej wierności pięknym przykładem, a Najświętsza Maryja Panna pomocą.
Ad maiora natus sum!

Mission News Theme by Compete Themes.