Press "Enter" to skip to content

Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI

Ukazała się drukiem, zapowiadana już wcześniej, nowa publikacja Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej. Jest to zapis referatu, który 14 września 2019 roku wygłosił mgr inż. Michał Rzepka na konferencji ” W trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie. Elementy diagnozy i remedia.”, zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie. Broszurę można zamawiać poprzez e-mail: stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl

Mission News Theme by Compete Themes.