Press "Enter" to skip to content

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

Dziś wspominamy w tradycyjnym kalendarzu Świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus – patronkę naszego Stowarzyszenia. Prośmy Ją o wstawiennictwo za nas, abyśmy wiernie w najmniejszych rzeczach wypełniali to, do czego powołuje nas Pan Bóg – tak, jak czyniła to Ona. Czytajmy „Dzieje duszy” i smakujmy duchowe skarby Tradycji katolickiej. Niech święta Tereska wymadla nam wielu świętych kapłanów!

Mission News Theme by Compete Themes.