Press "Enter" to skip to content

70 rocznica ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny

W tym roku 1 listopada minie 70 lat od czasu, gdy Pius XII ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
W konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus stwierdził on:„Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, że Niepokalana Bogarodzica zawsze dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”.
Jest to dogmat wiary katolickiej i każdy katolik jest zobowiązany weń wierzyć.
Mission News Theme by Compete Themes.