Press "Enter" to skip to content

450 lat bulli „Quo primum tempore”

14 lipca mija 450 lat od ustanowienia przez papieża Piusa V Wiecznego Kanonu Mszy Świętej. W swojej bulli Święty Papież skodyfikował i zatwierdził jako obowiązujący na zawsze starożytny ryt rzymski, w niemalże tej samej formie, którą Kościół Katolicki stosował od papieża Grzegorza Wielkiego, czyli od ok. 590 roku. Święty Pius V nie opracował nowego obrządku Mszy, a jedynie skodyfikował i ujednolicił obrządek istniejący od wieków. Tak więc Rzymski Ryt Najświętszej Ofiary Mszy – owoc wielowiekowego rozwoju – został zatwierdzony w tym dokumencie jako obowiązujący na zawsze. Bulla zakazywała jakichkolwiek zmian w tekście Mszału. W ostatnich słowach konstytucji apostolskiej Papież ostrzega, że „ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła”.
Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej wydało bullę „Quo primum ” jako jeden z najważniejszych filarów naszych starań o powrót Mszy w klasycznym rycie rzymskim do Kościoła. Poniżej zamieszczamy link do pełnego tekstu dokumentu i zachęcamy do wnikliwej analizy.

http://wiernitradycjilacinskiej.pl/wp-content/uploads/2018/05/Quo-primum-tempore.pdf

Mission News Theme by Compete Themes.