Press "Enter" to skip to content

Pielgrzymka do Gietrzwałdu A.D. 2020 – relacja

Dzięki łasce Pana Boga Wszechmocnego, w Trójcy Świętej Jedynego, dane nam było pokłonić się przed tronem naszej Królowej w Gietrzwałdzie. Jako Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus po raz drugi pielgrzymowaliśmy do stóp Pani Gietrzwałdzkiej.
W tym roku modliliśmy się szczególnie o to, by Pan Bóg powoływał kapłanów, którzy będą odprawiać tylko i wyłącznie Mszę Święta w klasycznym rycie rzymskim.
O godzinie 13 w Bazylice mniejszej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona przez Księdza Jacka Bałembę SDB Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim. Licznie zgromadzeni pątnicy w ciszy i skupieniu wysłuchali Mszy Świętej oraz kazania, w którym Ksiądz Jacek Bałemba wskazywał na powrót do prawdziwie katolickiego kultu, doktryny i moralności jako niezawodnych rozwiązań i środków naprawy dzisiejszego stanu zamętu i kryzysu w Kościele. Ksiądz Jacek podkreślił, że w zakresie katolickiego kultu Msza święta w KRR jest najpełniejszą i doskonałą tegoż formą. Słusznie zatem należy się właśnie ten ryt Panu Bogu, jako doskonały sposób oddania Mu chwały. Ksiądz Jacek wskazał na dwa teksty magisterialne o charakterze doktrynalnym, które regulują kult katolicki: Bulla papieża Św. Piusa V Quo primum témpore (14 lipca 1450) oraz Kanon 13 z Kanonów o sakramentach w ogólności Soboru Trydenckiego, Sesja 7 (3 marca 1547). W tym roku 14 lipca minie 450 lat od publikacji Bulli Quo primum tempore i bardzo byłoby pożądane, aby wszyscy katolicy, którym leży na sercu dobro Kościoła zapoznali się starannie z jej treścią.

Dzięki Panu Bogu mogliśmy bez zakłóceń kontemplować ciszę Kanonu i rozważać wspaniałość dzieł Bożych objawionych w Najświętszej Ofierze Ołtarza. Oby Pan Bóg dał nam łaskę powrotu Mszy Wszechczasów do każdej parafii!
Po Mszy świętej był czas na spokojną modlitwę i spotkanie z Matką Bożą. O godzinie 16.30 zebraliśmy się wszyscy przy cudownym źródełku aby rozważać pod przewodnictwem Księdza Jacka Mękę i Śmierć Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Wspinając się do kolejnych stacji Drogi Krzyżowej mogliśmy również podziwiać piękno łąk i lasów gietrzwałdzkiej ziemi. Na zakończenie Drogi Krzyżowej Ksiądz Jacek powiedział do wiernych salezjańskie „słówko” oraz udzielił błogosławieństwa.
Następnie udaliśmy się wszyscy na zasłużony odpoczynek i posiłek do Domu Pielgrzyma. Z okazji 30 rocznicy kapłaństwa złożyliśmy Księdzu Jackowi płynące z serca, gorące życzenia: wytrwałości na tej jakże trudnej drodze, którą wybrał; opieki Maryi Wspomożenia Wiernych i Trójcy Świętej, błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych Łask.
Wszystkim przybyłym kapłanom, a w szczególności Księdzu Jackowi Bałembie SDB pragniemy bardzo podziękować za duchową opiekę, prowadzenie i modlitwę – Niech Pan Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony!
Ad maiorem Dei gloriam!

Mission News Theme by Compete Themes.