Press "Enter" to skip to content

Poważna decyzja Księdza Dariusza Kowalczyka SDB

7 grudnia 2019 roku w wigilię Niepokalanego Poczęcia – Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB ogłosił znamienną decyzję dla siebie oraz całej Tradycji katolickiej, w której obiecał Panu Bogu, że zarówno Mszę Świętą, jak i wszystkie inne Sakramenty Święte będzie sprawował wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim. Jest to kolejny kapłan ze Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce, który podjął tę wierną drogę swej posługi.

Itaque, carissimi mei, (…) cum metu et tremore vestram salutem operamini.
„A przeto, umiłowani moi, (…) zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).

„W trosce o zbawienie własnej duszy, mając na uwadze dobro Kościoła Świętego, po długim namyśle, dzisiaj, 7 grudnia Roku Pańskiego 2019 złożyłem Panu Bogu obietnicę, że od dzisiejszego dnia będę sprawował Mszę Świętą i inne Sakramenty Święte wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim. Niepokalanej zawierzam moje życie i dalszą posługę kapłańską”.

x. Dariusz Kowalczyk SDB

Przypominamy, że Ksiądz Dariusz Kowalczyk SDB był jednym z prelegentów na pierwszej konferencji zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie – „Kościół Katolicki w czasach zamętu. Elementy diagnozy i remedia”, która odbyła się 15 września 2018 roku w Niepokalanowie i wygłosił wykład pt. „Święci Kościoła Katolickiego a kult Najświętszego Sakramentu”.

Mission News Theme by Compete Themes.