Press "Enter" to skip to content

Stowarzyszenie na adwentowych dniach skupienia w Kaliszu oraz kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB z dnia 07.12.2019

W dniach 7 – 8 grudnia 2019 roku w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, pod duchowym przewodnictwem Księdza Jacka Bałemby SDB odbyły się adwentowe dni skupienia dla wszystkich członków Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Zapraszamy do wysłuchania kazania Księdza Jacka na wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, które przybliża następujące tematy:

  • o celu oraz znaczeniu rekolekcji zamkniętych,
  • o Świętym Józefie jako wzorze i „patronie doskonałym”,
  • o decyzji Księdza Dariusza Kowalczyka SDB,
  • o Pierwszych Sobotach Miesiąca – warunkach wypełnienia nabożeństwa oraz jego chwalebnych skutkach,
  • o rozszerzaniu Królestwa Chrystusowego przez wysławianie Maryi i modlitwę Różańcową,
  • o uroczystości i dogmacie o Niepokalanym Poczęciu,
  • oraz o czystości serca, odrzuceniu grzechu i umiłowaniu Łaski Bożej.

„One to bowiem popychając umysł ludzki do pracy, abyśmy głębiej badali nasze myśli, słowa i czyny i pilniej wnikali w nasze sumienie, już tym samym tak przedziwnie wspomagają władze duchowe człowieka, że w tej znakomitej szkole ducha umysł przywyka do dojrzałego i sprawiedliwego sądu o rzeczach, wola zaś bardzo się wzmacnia, namiętności opanowuje rozwaga, cała działalność naszego życia, kierowana zastanowieniem, dostraja się skutecznie do pewnej rozumnej normy, dusza wreszcie osiąga wrodzone dostojeństwo i podniosłość (…)”.

fragm. Orędzia papieża Piusa XI „O znaczeniu rekolekcji zamkniętych” z 20 XII 1929 roku

Mission News Theme by Compete Themes.