Press "Enter" to skip to content

Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na święto św. Józefa Robotnika, Oblubieńca NMP, Kalisz

1 maja 2019 roku w kaplicy cudownego obrazu, w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – Ksiądz Jacek Bałemba SDB odprawił Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim oraz wygłosił kazanie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią kazania.

Istnieje również możliwość odsłuchania kazania w wersji audio (bezpośrednio na blogu Ks. Jacka Bałemby SDB: link).


Św. Atanazy, biskup, pisze w Liście wielkanocnym:

„Wspaniałą jest rzeczą, bracia moi, zdążać od jednego święta do drugiego, przechodzić od jednej modlitwy do innej, iść od jednej uroczystości do następnej”.

Drodzy wierni, przeżywamy czas radości wielkanocnej i czcimy tajemnicę Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus Pan zmartwychwstał!
Rozpoczynamy dzisiaj maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Wspominamy z wdzięcznością naszych przodków, którzy na naszej polskiej ziemi gromadzili się w kościołach, kaplicach, przy krzyżach i kapliczkach, i w domach, aby czcić Matkę Bożą – naszą Matkę i Królową – aby śpiewać litanię i maryjne pieśni, aby odmawiać Różaniec. I my w dniach majowych codziennie śpiewajmy lub odmawiajmy Litanię Loretańską, z ufnością wzywając wstawiennictwa naszej Matki, Wspomożycielki i Królowej!

Niezwykle trudne okoliczności, w jakich znajduje się dzisiaj Kościół Katolicki i nasza Ojczyzna są dla nas szczególnym i mobilizującym wyzwaniem, aby zachować pilnie czyste serce i z powagą przyjąć maryjne fatimskie wezwania do codziennego odmawiania Różańca, do praktyki pięciu pierwszych sobót oraz do codziennej modlitwy o nawrócenie grzeszników i o pokój na świecie. Trzeba się także gorliwie codziennie modlić o przezwyciężenie rozpowszechnionych i rozpowszechnianych błędów i grzechów, i profanacji. Trzeba się gorliwie codziennie modlić o powrót do nieskazitelnej katolickiej wiary i tradycyjnego katolickiego kultu, o świętość duchowieństwa, zakonów, małżonków, rodziców, dzieci i młodzieży, i wszystkich, którzy przyznają się do wiary katolickiej. Wobec nawałnicy rozpowszechnionego zła – błędu i grzechu – nie wolno nam opuszczać rąk, zniechęcać się! Nie wolno nam zdezerterować!

Dzisiaj przypada święto św. Józefa Robotnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Będąc rzemieślnikiem, został wybrany przez Boga do czuwania nad dzieciństwem Wcielonego Słowa. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece. Kościół Katolicki przypomina nam, że obowiązek pracy nałożył Pan Bóg na człowieka już u progu jego istnienia. Umieścił go w raju, «aby go uprawiał i strzegł». Błogosławiąc pierwszej parze ludzkiej, wydał jej Bóg polecenie: «czyńcie sobie ziemię poddaną». Przez pracę człowiek zdobywa sobie środki do życia oraz rozwija swoje siły fizyczne i duchowe. Sumienna praca pomaga człowiekowi w ujarzmianiu namiętności i zabezpiecza go przed pokusami. Syn Boży chciał się urodzić w rodzinie ubogiej, żyjącej z pracy rąk. Przybranym ojcem Jezusa Chrystusa był cieśla. Św. Józef chętnie się poddawał obowiązkowi pracy, oddając w ten sposób chwałę Bogu i zasługując na nagrodę wieczną. Ojciec Święty Pius XII ogłosił św. Józefa patronem wszystkich pracujących, aby od niego uczyli się pracować z pożytkiem materialnym i duchowym.

Drodzy wierni! Pan Bóg wybiera czasy i miejsca. Opatrzność Boża tak zrządziła, że dzisiaj, 1 maja Roku Pańskiego 2019, przybywamy tutaj, do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, przybywamy do miejsca szczególnego, które od wieków naznaczone jest gorliwą modlitwą pokoleń, które poprzedziły nas na drodze katolickiej wiary. Przybywamy do miejsca, które naznaczone jest hojnym i skutecznym wstawiennictwem św. Józefa! Przybywamy, aby wziąć udział w Ofierze Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Tutaj, na tym ołtarzu, przed wizerunkiem św. Józefa, po wielekroć – przez wieki – składana była Ofiara Mszy Świętej. Katolicka kaplica i katolicki ołtarz przeznaczone do katolickiego kultu! I zachowane przez Opatrzność w tym układzie – do celebrowania tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim, która przez dziesięć wieków uświęcała polską ziemię, polskie rodziny i polskie serca. I tak, klęcząc u stóp tego ołtarza, możemy powiedzieć dzisiaj, podczas tej Mszy Świętej, za Henrykiem Sienkiewiczem:

„wszystkie systemy filozoficzne mijają, jak cienie, a msza po staremu się odprawia, (…) ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg” (Rodzina Połanieckich).

Prośmy dzisiaj Pana Jezusa, aby tutaj i w całej naszej Ojczyźnie ten sam kult Boży, który na polskiej ziemi był sprawowany przez tysiąc lat, powracał i mógł być sprawowany codziennie, i aby nie zabrakło kapłanów, którzy codziennie będą składać Bogu najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w czcigodnym rycie rzymskim, oddając Panu Bogu nieskazitelny, doskonały, katolicki kult.

Ite ad Joseph! Idźcie do Józefa! Przychodzimy dzisiaj do św. Józefa. Przychodzimy dzisiaj, aby świętować i dziękować – za wszelkie łaski i wszelką pomoc, jakiej nam św. Józef udziela. I przychodzimy aby prosić – z wiarą i ufnością! Przed obrazem św. Józefa potrzebna jest odwaga śmiałości! Prośmy! Opiece św. Józefa polecajmy dzisiaj nas samych, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i Kościół święty, i wszystkie intencje, z którymi tu przybywamy.

Wśród wielu gorliwych czcicieli św. Józefa znajdujemy szlachetną postać wielkiej mistyczki – św. Teresy z Avili. Swoje dzieła, które zakładała i prowadziła polecała opiece św. Józefa. Św. Teresa z Avili była gorliwą czcicielką św. Józefa. Sama mawiała, że jakiekolwiek sprawy – czy to natury duchowej, czy materialnej – polecała św. Józefowi, nigdy się na nim nie zawiodła.

Módlmy się i my do św. Józefa – codziennie i z wiarą, i z ufnością, w intencjach przeróżnych i w sprawach wszelakich! Odmawiajmy codziennie Litanię do św. Józefa oraz Modlitwę do św. Józefa po Różańcu!

Kościół Katolicki czci św. Józefa i wzywa do naśladowania go w jego cnotach, które możemy poznać, wczytując się w poszczególne wezwania Litanii do św. Józefa.
Pośród litanijnych wezwań jest i takie: Exémplar opíficum – Wzorze rzemieślników, wzorze pracujących. Prośmy zatem św. Józefa o wstawiennictwo, aby pomagał nam w naszej pracy. Prosząc, równocześnie chciejmy św. Józefa naśladować w umiłowaniu pracy, w pracowitości. Oprócz naszej pracy związanej bezpośrednio z wypełnianiem naszych codziennych obowiązków stanu, miejmy na uwadze i tę szczególną pracę, która jest związana z aktualnym stanem zamętu powszechnego, jaki dosięga Kościół, miejmy na uwadze tę szczególną pracę, która wiąże się z przezwyciężaniem błędu i przywracaniem nieskazitelnej odwiecznej katolickiej doktryny i tradycyjnego katolickiego kultu, zwłaszcza Mszy Świętej w rycie rzymskim.

Czas jest trudny. Czas zamętu powszechnego. Są do podjęcia pilne zadania, bardzo konkretne(!), takie jak:

  • Rzeczowa i chętna współpraca z duchownymi, którzy głoszą nieskazitelną doktrynę katolicką i sprawują tradycyjny katolicki kult.
  • Zakładanie biblioteczek domowych, w których znajdą się między innymi tradycyjne katolickie katechizmy oraz wszelkie opracowania dotyczące tradycyjnej Mszy Świętej, przede wszystkim papieska bulla św. Piusa V Quo primum, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae podpisana przez Kard. Alfredo Ottavianiego i Kard. Antonio Bacciego oraz książka Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?
  • Systematyczna lektura – także dzięki internetowi – dotycząca tradycyjnej Mszy Świętej.
  • Udostępnianie innym tychże treści.
  •  Branie udziału, nawet z pewnymi niedogodnościami, wyłącznie w tradycyjnej Mszy Świętej i zachęcanie do tego innych.
  • Modlitwa za duchowieństwo, aby przybywało kapłanów, którzy będą codziennie stawać przy ołtarzu Pańskim, aby odprawiać tę Mszę Świętą, która przez tysiąc lat uświęcała polskie dusze.
  • Publikowanie treści dotyczących tradycyjnego katolickiego kultu.
  • Informowanie innych o katolickich blogach i stronach internetowych krzewiących nieskazitelną katolicką doktrynę i tradycyjny katolicki kult.
  •  I każde inne działanie – praca(!), która ma na celu przywracanie nieskazitelnej katolickiej doktryny i tradycyjnego katolickiego kultu.

Nie próżnujmy. Pracujmy!

I weźmy sobie do serca słowa św. Pawła: „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).

Pracujmy w tej sprawie najświętszej, abyśmy się Panu Bogu przydali(!) – daj Boże jeszcze przez długie lata! W trudnych czasach zamętu powszechnego, dokładajmy starań dla podwyższenia wiary katolickiej, dla podwyższenia Kościoła Świętego, dla zbawienia dusz wielu i dla zbawienia własnej duszy.

W ten sposób, modląc się i pracując, wypełnimy pięknie klasyczne katolickie zawołanie, którego realizacja przyczyniła się przez wieki do rozkrzewienia i rozkwitu katolickiej wiary i rozwoju polskiej i europejskiej kultury: Ora et labora! – Módl się i pracuj!

Prośmy tutaj, dzisiaj, św. Józefa, aby swoim niezawodnym wstawiennictwem pomógł nam wypełnić te zaszczytne i naglące zadania. Amen.

Źródło: https://sacerdoshyacinthus.com

Mission News Theme by Compete Themes.