Press "Enter" to skip to content

Walne Zebranie A.D. 2019

W sobotę 23.03.2019 r. w Warszawie odbyło się doroczne, statutowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Wiernych Tradycji  Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przed rozpoczęciem posiedzenia, wszyscy uczestnicy wzięli udział w Tradycyjnej Mszy Świętej sprawowanej w kościele św. Klemensa Hofbauera, celebrowanej przez członka honorowego oraz opiekuna duchowego Stowarzyszenia, Księdza Jacka Bałembę SDB.

Zebranie prowadził Prezes Narcyz Kamiński, podczas którego przedstawione zostały kwestie formalne związane z działalnością Organizacji, tj. otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego obrad i protokolanta oraz przyjęcie protokołu z zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 23.11.2018 r., a także informacja Prezesa Zarządu o działaniach w pierwszym kwartale roku 2019.

Następnie odczytane zostało Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.

W dalszej kolejności powzięte zostały uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia za rok sprawozdawczy oraz udzielone zostało absolutorium dla Zarządu za dany okres.

Poza tym, podjęte zostały kwestie planowanych działań na cały bieżący rok m.in. organizacji rekolekcji, konferencji, pielgrzymki oraz omówienie tematyki publikacji.

Na zebraniu oficjalnie zostali również powitani trzej nowi członkowie Stowarzyszenia, którzy dołączyli do aktywnego działania na rzecz Tradycji katolickiej.

Bardzo znamienne znaczenie miały także słowa Ks. Jacka Bałemby SDB do wszystkich członków Stowarzyszenia, które zawierały wiele rad duchowych i praktycznych, pomocnych do dalszej wspólnej działalności oraz osobistej drogi uświęcenia.

Na koniec zebrania Prezes Stowarzyszenia złożył podziękowania wszystkim uczestnikom za udział i wszelki trud związany z przygotowaniem Walnego Zebrania oraz udzielone zostało kapłańskie błogosławieństwo.

Autor: Justyna Cękała

Mission News Theme by Compete Themes.