Press "Enter" to skip to content

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

„Sławmy przeświętą noc (dzień), w której nienaruszona dziewiczość
Najświętszej Bogarodzicielki Maryi porodziła Zbawiciela temu światu”.
(Communicantes, Święto Bożego Narodzenia)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby nowe narodzenie Chrystusa wzbudziło we wszystkich sercach żarliwe pragnienie wzrastania oraz krzewienia piękna tradycji katolickiej, walki duchowej oraz osobistej i rodzinnej świętości. Niech Matka Boża wraz ze świętym Józefem wypraszają obfite łaski na cały Nowy Rok 2019.

Pokłon Trzech Króli, Gentile da Fabriano, fot. Wikimedia Commons

								
Mission News Theme by Compete Themes.