Press "Enter" to skip to content

Podziękowania i podsumowanie konferencji

Konferencja Wiernych Tradycji Łacińskiej w Niepokalanowie dobiegła końca.

W związku z tym chcielibyśmy podziękować Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lenga oraz prelegentom Księdzu Jackowi Bałembie, Księdzu Dariuszowi Kowalczykowi i Księdzu Włodzimierzowi Małocie za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie wykładów podczas konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie, która odbyła się 15 września 2018 roku w Niepokalanowie – „Kościół Katolicki w czasach zamętu, elementy, diagnozy i remedia”. Szczególnie pragniemy podziękować Księdzu Jackowi Bałembie za trud, cierpliwość i pomoc okazaną w przygotowaniu konferencji. Ojcom i Braciom Franciszkanom dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia konferencji i bardzo przychylne przyjęcie.

Konferencja Wiernych Tradycji Łacińskiej Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie dziękuje Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lenga oraz prelegentom Księdzu Jackowi Bałembie, Księdzu Dariuszowi Kowalczykowi i Księdzu Włodzimierzowi Małocie za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie wykładów podczas konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie, która odbyła się 15 września 2018 roku w Niepokalanowie "Kościół Katolicki w czasach zamętu, elementy, diagnozy i remedia". Szczególnie pragnę podziękować Księdzu Jackowi Bałembie za trud, cierpliwość i pomoc okazaną w przygotowaniu konferencji. Ojcom i Braciom Franciszkanom dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia konferencji i bardzo przychylne przyjęcie. NIECH BÓG BĘDZIE UWIELBIONY! Prezes StowarzyszeniaGenowefa Broniarek

Dziękujemy również za miły komentarz Ks. Jacka Bałemby SDB podsumowujący naszą konferencję „Miło jest zauważyć, co potwierdzą z pewnością Czcigodni Prelegenci oraz Organizatorzy, że biorący udział w konferencji zostali przyjęci przez Gospodarzy miejsca – Ojców i Braci Franciszkanów – z życzliwością i uprzejmością, co odnotowujemy z wdzięcznością.”

Dla tych co nie mieli możliwości, a chcieli być razem z nami, przygotowaliśmy specjalne nagrania.

http://radiologos.pl

http://radiochrystusakrola.pl

https://vimeo.com/wroclaw

To własnie dzieki tym mediom nasza konferencja ma szansę dotrzeć do jeszcze większej publiczności. Jeszcze raz dziękujemy!

Msza Święta na rozpoczęcie Konferencji w Niepokalanowie – Sobota 15-09-2018 – Ks. Jacek Bałemba

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB
Święci Kościoła Katolickiego a kult Najświętszego Sakramentu

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB – salezjanin, ukończył Politechnikę Wrocławską. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008. Był m.in. duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Wśród swoich licznych lektur ma wiele kompetentnych tekstów dotyczących Tradycji oraz aktualnej sytuacji Kościoła Katolickiego. Od kilku lat odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

Ks. Jacek Bałemba SDB
Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego.
Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

 1. Wprowadzenie
 2. Tożsamość kapłana
 3. Aktualne cienie stanu kapłańskiego
 4. Nieprzemijalne zadania kapłana
  4.1. Znajomość i głoszenie katolickiej doktryny
  4.1.1. Kształcenie się
  4.1.2. Nauczanie innych
  4.2. Obowiązek sprawowania katolickiego kultu
  4.3. Prowadzenie życia świętego
 5. Refleksje końcowe – słowo nadziei

Ks. Jacek Bałemba SDB – salezjanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku z rąk Bp. Albina Małysiaka CM. Od wielu lat publikuje treści o charakterze katechetyczno-apologetycznym, stając zwłaszcza w obronie ortodoksyjnej katolickiej doktryny oraz czci Najświętszego Sakramentu. Do sierpnia 2011 roku towarzyszył przez ponad rok codzienną posługą kapłańską Polakom modlącym się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie po katastrofie pod Smoleńskiem. Owocem tych spotkań jest wydana w 1. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w kwietniu 2011 roku, książka jego autorstwa „W blasku Krzyża”. W dniach 17-24 sierpnia 2011 roku, na zaproszenie o. Romana Majewskiego OSPPE, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosił ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej, które opublikowane zostały w książce „W blasku Jasnej Góry”. Regularnie publikuje katolickie treści na swoich blogach Sacerdos Hyacinthus i Verbum catholicum oraz na portalach społecznościowych. Prowadzi także działalność translatorską. Przetłumaczył m.in. cenne eucharystyczne opracowanie Biskupa Atanazego Schneidera „Corpus Christi. Komunia Święta i odnowa Kościoła”. Jest popularyzatorem języka łacińskiego. Na swoim blogu Sacerdos Hyacinthus przygotował stronę Lingua Latina, umożliwiającą przyswojenie podstaw łaciny kościelnej. Jest także inicjatorem Biblioteki ’58, mającej na celu przywracanie polskiemu czytelnikowi niezmierzonego bogactwa dwutysiącletniej doktryny katolickiej. W 2016 roku podjął decyzję dożywotniego odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Ks. Włodzimierz Małota CM
Antykatolicki sojusz wszystkich ze wszystkimi, z majorem KBW w tle.
Co robił Zygmunt Bauman we wrześniu 2016 roku, w Asyżu, na honorowym miejscu przy stole Biskupa Rzymu?

Ks. Włodzimierz Małota CM – kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i na St. John’s University w Nowym Jorku. Pracował w Polsce oraz jako misjonarz w Hondurasie i w Papui Nowej Gwinei. Odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

Arcybiskup Jan Paweł Lenga MIC, Słowo pasterskie

Abp Jan Paweł Lenga – ur. w 1950 roku w Gródku Podolskim. Do kapłaństwa przygotowywał się na Łotwie i Litwie w trudnych latach reżimu komunistycznego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku, a święcenia biskupie w roku 1991. Pełnił posługę kapłańską i biskupią w Kazachstanie. Do 2011 roku był ordynariuszem w Karagandzie. Jako swoje zawołanie biskupie obrał: Fiat voluntas Tua – Bądź wola Twoja. W 2015 roku wystąpił z listem otwartym, wskazując na pewne poważne problemy, jakie trapią dzisiaj Kościół. Niejednokrotnie występował w obronie czci Najświętszego Sakramentu oraz ortodoksyjnej doktryny i moralności katolickiej. Jego gorliwa służba nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem i uznaniem ze strony zarówno czynników państwowych, jak i kościelnych. Obecnie przebywa w domu księży marianów w Licheniu.

Pytania i odpowiedzi uczestników konferencji
– dyskusja z Abp Jan Paweł Lenga

Katolickie duchowieństwo polskie ofiaruje bogactwa najlepszych zasobów swojego intelektu, talentów i czasu na wyrazistą służbę apologetyczną o szerszym zasięgu, zajmującą się obroną wiary chrześcijańskiej. Dziękujemy za możliwość skorzystania z dobrodziejstw słowa i wiedzy naszych duchownych.

Mission News Theme by Compete Themes.