Press "Enter" to skip to content

„Quo primum tempore”

Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, realizując swoje cele statutowe, ale nade wszystko pragnąc propagować Magisterium Kościoła, wydało drukiem Bullę św. Piusa V „Quo primum tempore”.

Zainteresowanych nabyciem tego łacińsko – polskiego wydania Bulli zachęcamy do pisania na adres e-mail Stowarzyszenia lub bezpośredniego kontaktu z członkami Stowarzyszenia.

Mission News Theme by Compete Themes.