Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “cnoty”

Pokora, matka wszystkich cnót

Pokora przynależy do jednej z czterech cnót kardynalnych (obyczajowych) jaką jest wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość to umiejętność panowania nad sobą oraz zachowanie umiaru za pomocą woli, rozumu…