Press "Enter" to skip to content

kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane misją Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus poprzez e-mail: stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl

Nasze konto:

BGŻ BNP PARIBAS 84160014621818200770000001

Wszystkich darczyńców prosimy o dopisanie do każdego przelewu tytułu: DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Bóg zapłać!