Press "Enter" to skip to content

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

„Sławmy przeświętą noc (dzień), w której nienaruszona dziewiczość
Najświętszej Bogarodzicielki Maryi porodziła Zbawiciela temu światu”.
(Communicantes, Święto Bożego Narodzenia)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby nowe narodzenie Chrystusa wzbudziło we wszystkich sercach żarliwe pragnienie wzrastania oraz krzewienia piękna tradycji katolickiej, walki duchowej oraz osobistej i rodzinnej świętości. Niech Matka Boża wraz ze świętym Józefem wypraszają obfite łaski na cały Nowy Rok 2019.

Pokłon Trzech Króli, Gentile da Fabriano, fot. Wikimedia Commons